กิจกรรมเทศบาล

imgเริ่มแล้ว กิจกรรม "ซาว สีเกด.""Sound of Sisaket" วันที่ 23 ก.ย. นี้
imgดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายมหาสังฆทาน ณ วัดโนนสำนัก
imgดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งอีสาน "SSK Town Music Contest" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
imgนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชนชาวศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
imgดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวพบปะ และมอบนโยบายแนวทางในการพัฒนาชุมชน
imgดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานมอบแปรงสีฟัน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 7 แห่ง
imgดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นายสมชาย ศรีกล่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
imgนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมิติทางวัฒนธรรม...กิจกรรม "เดิน กิน ชิม เที่ยว"
imgผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวร่วมกิจกรรม ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย
imgสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร ให้กับนักศึกษา
imgศรีสะเกษ-เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมสร้างสุข “ลอยกระทงปลอดเหล้า ปลอดภัย”
imgนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.2563
imgนายสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ...
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4