ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายมหาสังฆทาน ณ วัดโนนสำนัก
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 13/9/2565 20:51:46 - อ่านแล้ว 2445 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายมหาสังฆทาน ณ วัดโนนสำนัก ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และประชาชนร่วมในพิธีดังกล่าว
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4