บุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

ไม่มีบุคลากรในฝ่าย/แผนกนี้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4