บุคลากรสถานธนานุบาล

ผู้บริหาร

img
นายสนั่น อุตอามาตย์
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
( )
img
นายป้องกัน คำเรืองศรี
ผู้ช่วยผู้จัดการ
( )

ฝ่ายบัญชี

img
นายเอกพล จันศรีดา
พนักงานบัญชี
( )

ฝ่ายรักษาของ

img
นางช่อทิพย์ โสภา
พนักงานรักษาของ
( )
img
นายบุญชอบ น้อยหมื่นไวย
ผู้ช่วยพนักงานรักษาของ
( )

ฝ่ายเขียนตั๋ว

img
นางสุมณฑา แก้วม่วง
พนักงานเขียนตั๋ว
( )
img
นายวาทิน สิทธิสมบูรณ์
ผู้ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว
( )

พนักงาน

img
นายจักรพรรดิ แสงสว่าง
พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด
( )
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4