ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (18 ธันวาคม 2562)

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4