น้ำตกภูละออ

น้ำตกภูละออ
น้ำตกภูละออ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก จะสวยงามในเดือนเมษายน-กุมภาพันธ์ ทางเดินเข้าจากบริเวณลานจอดรถถึงน้ำตกในระยะทางไป-กลับ 4 กิโลเมตร ได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทางที่ให้ความรู้เรื่องพืชพันธุ์และสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวในลักษณะเดินป่าศึกษาธรรมชาติ (ข้อมูลจาก thailandtourismdirectory.go.th)
เส้นทาง Google Map
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4