ข่าวกิจกรรม

เริ่มแล้ว กิจกรรม "ซาว สีเกด.""Sound of Sisaket" วันที่ 23 ก.ย. นี้83213/9/2565 20:54:5056
เริ่มแล้ว กิจกรรม "ซาว สีเกด.""Sound of Sisaket" วันที่ 23 ก.ย. นี้
ประกาศเมื่อ : 13/9/2565 20:54:50 อ่านแล้ว : 832 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายมหาสังฆทาน ณ วัดโนนสำนัก167913/9/2565 20:51:4655
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งอีสาน "SSK Town Music Contest" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565152513/9/2565 20:47:0054
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชนชาวศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256539113/9/2565 20:36:5153
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชนชาวศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเมื่อ : 13/9/2565 20:36:51 อ่านแล้ว : 391 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวพบปะ และมอบนโยบายแนวทางในการพัฒนาชุมชน33717/3/2563 21:40:0447
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานมอบแปรงสีฟัน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 7 แห่ง32717/3/2563 21:07:5646
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นายสมชาย ศรีกล่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย32819/1/2563 15:44:1641
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมิติทางวัฒนธรรม...กิจกรรม "เดิน กิน ชิม เที่ยว"29719/1/2563 15:41:4240
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวร่วมกิจกรรม ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย28119/1/2563 15:40:4539
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจร ให้กับนักศึกษา28512/12/2562 17:05:3528
12
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4