นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5 วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เพื่อขอรับชอบในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 1/12/2562 22:09:10 - อ่านแล้ว 281 ครั้ง
นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5 วันที่ 30 กันยายน 2562 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เพื่อขอรับชอบในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ไฟล์แนบ :
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4