ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561

 

-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกรกฏาคม 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561
-ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2561