ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน ปี 2559
  แผนการดำเนินงาน ปี 2560
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวโครงการฝึกอบรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ พัฒนาท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
 พัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร
 ที่ปรึกษา เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล
 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
วันปิยมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00น. ท่านนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ
 นำ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้บริหารสถานศึกษา
 พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ

 
พิธีลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30น. ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการฯ
  นำข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน
 ประกอบพิธีลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ณ สนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 
พิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
 นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลา 07.00 น.
พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 08.00 น. พิธีเดิน-วิ่ง-ปั่น เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ทั้งนี้เทศบาลเมืองศรีสะเกษโดยนายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ
นำข้าราชการ พนักงาน พนักงานครูเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมในพิธีดังกล่าว

 
พิธีทำบุญตักบาตร (ครบสัตตมวาร ๗วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พิธีทำบุญตักบาตร (ครบสัตตมวาร ๗วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
ทั้งนี้ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา
  เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
  พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ
 ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
พิธีสวดพระอภิธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52น. นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทั้งนี้ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษา เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 และพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหลวงสุมังคลาราม

 
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนครีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
 หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในพระบรมโกศ ในวันนี้ เวลา 15.00 น. ณ วัดพระโต

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 162

ผู้เข้าชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์