ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559


งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชญาณโสภณ(หลวงปู่ห้วย) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
  (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีสงฆ์ ในโครงการ
 อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ในโอกาสพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบกำหนดศตมวาร (๑๐๐วัน) จัดให้มีพิธีอุปสมบท
 ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
 โดยมี ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทโครงการดังกล่าว จำนวน ๘๙ รูป
 ณ วัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
ตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่
 พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
  หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
  ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ฯ โดยมีประชาชนร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
  ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ ให้กับตนเองและครอบครัว

 
ให้กำลังใจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ
 แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนที่อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย
 ในการเดินทางช่วง ๗ วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามจุดต่างๆ 

 
เปิดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา18.00 น. นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการฯ
 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ทั้งนี้
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ณ เวทีกลาง งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 
ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ นำเลขานุการ หัวหน้าส่วนราชการ
  พนักงานเทศบาล ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่ พลตำรวจตรี สุรเดช เด่นธรรม
 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560

 
มอบกระเช้าของขวัญ อวยพรปีใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี นำเลขานุการ หัวหน้าส่วนราชการ
  พนักงานเทศบาล ร่วมมอบกระเช้าของขวัญ อวยพรปีใหม่ ให้แก่ ท่านนายสันติธร ยิ้มละมัย
  รองผู้ว่าราชการ และพลตำรวจตรี สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
  เนื่องในโอกาสเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560

 
รับมอบเงินสนับสนุน รวมน้ำใจสู่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
 รับมอบเงินสนับสนุน รวมน้ำใจสู่เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560
 โดยท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร
  เลขานุการ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้
  ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลปีใหม่
  4 เผ่าไทยจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560

 
Big Cleaning ต้านโกง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราขการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "Big Cleaning ต้านโกง "
 รณรงค์ทำความสะอาดถนน ทำดีเพื่อแผ่นดิน วันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย(จังหวัดศรีสะเกษ)
 ทั้งนี้ ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 พร้อมทั้งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning ต้านโกง" รณรงค์ทำความสะอาดถนน
  ทำดีเพื่อแผ่นดิน ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 167

ผู้เข้าชม

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์