ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  สารวันเทศบาลฯ ปี2560

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวออกเยี่ยมมารดาและเด็กแรกเกิดในชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน
  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกเยี่ยมมารดาและเด็กแรกเกิดในชุมชนพร้อม
 ให้คำแนะนำในการดูแลเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด

 
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็น
 พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณะสุข
 
พสกนิกร ชุมชนต้นโก ชุมชนป่าม่วง ร่วมในพิธี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
โครงการถีบชมเมืองให้ปอดโตเพื่อปลอดโรค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการถีบชมเมืองให้ปอดโตเพื่อปลอดโรค" ครั้งที่4
  ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
  เจ้าหน้าที่ กองสาธารณะสุข ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการเป็นประธานในพิธีปลงผมนาคในโครงการ
 อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ทั้งนี้ นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครู พนักงานครู พนักงาน เจ้าหน้าที่
 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมในพิธี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
ประชุมสภาเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาล
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. เพื่อขออนุมัติต่อสภาในการ
 ขอรับความเห็นชอบในญัตติต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อเช้าวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2559 ท่านนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ
  เป็นประธานในพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 "ผีตาโขนเกมส์" ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
  โดยมีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 180 คน

 
รวมพลัง แสดงความภักดี ทำความดีเพื่อพ่อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59 เวลา 17.30 น. ท่านสมพร จึิงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี
 
เป็นประธานในพิธี "รวมพลัง แสดงความภักดี ทำความดีเพื่อพ่อ" ณ บริเวณสามแยก
 หน้าศาลาชุมชนทุ่งนาดี โดยนางยุพาพร วิเศษหมื่น ประธานกรรมการชุมชนทุ่งนาดี
 พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน และประชาชนชาวชุมชนทุ่งนาดี พร้อมใจกันจัดกิจกรรมขึ้น
  เพื่อน้อมถวายรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาส
 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยชาวชุมชนทุ่งนาดีได้มีการร่วมกิจกรรมทำความดี
 ตลอดทั้งวัน พัฒนา ทำความสะอาดหน้าบ้านให้น่ามอง ทำความสะอาดถนนภายในชุมชน
  ทั้งนี้สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมในพิธีดังกล่าว

 
พิธีทำบุญตักบาตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน
 ในพิธีนำพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งานรวมพลังเพื่อน้อมถวาย
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
 
นำคณะผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/
 กอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร่วมในพิธีดังกล่าว

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 165

ผู้เข้าชม

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์