ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559


งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวกีฬาสีภายใน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายลิขิต ทองทัย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
 กีฬาภายใน โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) และรร.เทศบาล 4
  บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121 ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2-3 มี.ค. 60
 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 7 (บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง ธนาคารกรุงเทพ 2)

 
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวาย
 ราชสักการะและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
 มหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
  ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๖๐ ปี รร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๙
  โดยนางอุไร บัวบาน รองปลัดเทศบาลฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมพิธีดังกล่าว

 
เยี่ยมสมาชิกใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เยี่ยมมารดา
 และเด็กแรกเกิดใขเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน ๑๒ ราย พร้อมกับแนะนำ
 วิธีดูแลเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอดโดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร
 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และ อสม. ร่วมออกเยี่ยมในครั้งนี้

 
ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

-ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 (ดาวน์โหลด) 

 
ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลพุกร่าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 22 กพ. 60 เวลา 13.00น. ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
  ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 ประกอบด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนการบริหาร,
  ผู้ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน รับชมวีดีทัศน์แนะนำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  และศึกษาดูงาน ณ ศรีสะเกษอควาเรียม

 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศวิ่งตะขาบและวิ่งระยะ 30 เมตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   รร.เทศบาล 3 "เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา" โดยนางสมพิศ สังข์สุวรรณ ผอ.โรงเรียนฯ
  นำนักเรียนชั้นอนุบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาล ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนกีฬาฯ
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศวิ่งตะขาบและวิ่งระยะ 30 เมตร

 
Bike to school PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   โรงเรียนเทศบาล 3 "เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา" โดยนางสมพิศ สังข์สุวรรณ
 ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จัดโครงการ Bike to school โรงเรียนของหนู ปั่นรู้ ปั่นรักษ์
 รณรงค์ให้นักเรียนปั่นจักรยานมาโรงเรียน และการใช้จักรยานในกิจกรรมการเดินทางอื่นๆ
  เพื่อสร้างจิตสำนึก ช่วยลดโลกร้อน

 
สภากาแฟ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในงาน สภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
  ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 167

ผู้เข้าชม

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์