ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  สารวันเทศบาลฯ ปี2560

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 ในงานพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ และวางศิลาฤกษ์อุโบสถ พร้อมนี้ประธานสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล ประธานขุมชนพุทธศาสนิกชน มาร่วมในพิธีในครั้งนี้
 ณ วัดศรีเกษตรพัฒนาราม (วัดหนองยาง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  

 
"ถอดบทเรียน" และ "ประเมินแบบเสริมพลัง" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเพื่อ
 "ถอดบทเรียน" และ "ประเมินแบบเสริมพลัง" การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่เทศบาลคาร์บอนต่ำ
 ตามโครงการวิจัย กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอ
 ย่างมีส่วนร่วมในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น ๒

 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนเทศบาลฯ
 ในการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ให้กับจังหวัดศรีสะเกษ
  รับมอบโดย ท่านธวัช สุระบาลผู้ว่าราชการ เป็นจำนวนเงิน 66,137 บาท

 
โครงการอุปสมบท PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พระนวกะ 90 รูป ออกบิณฑบาตรอุปสมบท ตามโครงการอุปสมบทเพื่อถวาย
 เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มออกบิณฑบาตร
 วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 05.45 น. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร
 ในวันที่ 13-14 มกราคม 2560 เวลา 05.45 น. เป็นต้นไป

 
ถวายเงิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมพร จึงศิระกุลวิทย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ได้ถวายเงินให้กับ
 วัดหลวงสุมังคลาราม จากผู้มีจิตศรัทธาร่วม ทำบุญในครั้งนี้ จำนวน 635,457 บาท
 หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ จำนวน 363,587 บาท
 ตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมอดุลยเดช
  และได้ถวายน้ำดื่ม จำนวน 55 โหล ณ วัดหลวงสุมังคลาราม ขอให้กุศลผลบุญที่ผู้มี
 จิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

 
อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชญาณโสภณ(หลวงปู่ห้วย) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
  (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีสงฆ์ ในโครงการ
 อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ในโอกาสพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบกำหนดศตมวาร (๑๐๐วัน) จัดให้มีพิธีอุปสมบท
 ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
 โดยมี ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทโครงการดังกล่าว จำนวน ๘๙ รูป
 ณ วัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 
ตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่
 พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
  หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
  ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ฯ โดยมีประชาชนร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
  ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ ให้กับตนเองและครอบครัว

 
ให้กำลังใจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ
 แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนที่อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย
 ในการเดินทางช่วง ๗ วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามจุดต่างๆ 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 165

ผู้เข้าชม

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์