thai clock

งานต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลชวนชิมงานนิติการ

พื้นที่สร้างสรรค์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับชมรมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการสิทธิและหน้าที่ที่ควรรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2556
ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี

 
รางวัลชมเชย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเทศบาล  ๒ “รัชมังคลานุสรณ์” ได้รับรางวัลชมเชย 
การประกวดแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  ประจำปี
2556  ณ  อิมแพค เมืองทองธานี

 
รางวัลรองชนะเลิศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเทศบาล  ๒ “รัชมังคลานุสรณ์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การประกวดโครงงานนักเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย  ระดับประเทศ  งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ประจำปี
2556  ณ  อิมแพค เมืองทองธานี

 
รางวัลชนะเลิศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเทศบาล  ๒ “รัชมังคลานุสรณ์” ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวดโครงงานนักเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่
11 ของมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์

 
รางวัลชมเชย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดญ.จุฬาลักษณ์ ทวีพงษ์ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพ 121)
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 คัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานนิทรรศการมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2556

 
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัติงาน ก่อนเดินทางไปทัศนะศึกษาดูงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 42 จาก 122