ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด
"หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ"  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
(เกาะห้วยน้ำคำ)  โดย ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ รายงานการจัดกิจกรรมต่อท่านประธานในพิธี  และได้รับเกียรติ
จาก ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  พลตรี สนธยา ศรีเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี
 ท่านรองผู้ว่าราชการฯ ท่านปลัดจังหวัด ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สื่อข่าว 
ประธานชุมชน อสม. พี่น้องประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ  ฯ  ร่วมในพิธีดังกล่าว
 และในมหามงคล 12 สิงหาคม  2559 เทศบาลเปิดให้ประชาชนเข้าชมหอศรีลำดวนฟรี 
หลังพิธีเปิด ท่านนายกเทศมนตรีได้เชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขึ้นไปชมวิวของเมือง
บนหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ เกาะห้วยน้ำคำ

 
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ท.1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการ
เปิดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2559 พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก
คุณสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ ภริยา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ให้เกียรติในการมอบ ใบประกาศเกียรติคุณ คุณแม่ตัวอย่าง และลูกที่มีความกตัญญู
กตเวทีต่อบุพการี และได้รับเกียรติจาก เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการพิจารณาสรรหา คัดเลือกแม่ตัวอย่าง
และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อ-แม่ผู้ปกครอง
 นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล
1(วัดเจียงอึ)


 
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาล3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมาชิกสภาฯธนิต เลิศพันธ์พรหม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล
3ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ

 
Big Cleaning Day PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรม
Big Cleaning Day ขุดลอกคลองระบายน้ำเนื่องในสัปดาห์
วันแม่แห่งชาติ โดย มีผู้แทนจากกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกษ
หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมในพิธีในครั้งนี้
ณ บริเวณสะพานห้วยน้ำคำ

 
ประกวดวงดนตรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00น. เทศบาลจัดการประกวดวงดนตรี
 วงดนตรีลูกทุ่งไทย ณ ลานออดหลอด โดยในวันนี้มีวงดนตรี จำนวน
3 วง
 เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย วงโรงเรียนกันทรารมณ์ วงโรงเรียนกำแพง
 และ วงโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

 
Big cleaning day ณ ตลาดสดเทศบาล 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 59 เวลา 14.00น. ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ
 เป็นประธานเปิดกิจกรรม
Big cleaning day ณ ตลาดสดเทศบาล 2 โดยมีบรรดา
พ่อค้าแม่ค้าร่วมกิจกรรม กันอย่างคึกคัก

 
กิจกรรมวันแม่ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย แม่และเด็กแบบมี ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประจำปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมวันแม่ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย แม่และเด็กแบบมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประจำปี
2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนเขตเมือง โรงพยาบาลศรีสะเกษ

 
โครงการปรับทัศนคติ ผู้นำชุมชน เยาวชนนอกสถานศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นาย สมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปรับทัศนคติ ผู้นำชุมชน เยาวชนนอกสถานศึกษา
และเด็กในระบบ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล
1 (วัดเจียงอี)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 31 จาก 178

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์