thai clock

งานต่างๆ


สถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลชวนชิมงานนิติการ

ประชุมแม่ค้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   สำนักการช่าง และกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประขุมแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 1
เพื่อจัดระเบียบที่ขายจองใหม่

 
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาว
ศรีเสงี่ยม ณูรักษา นำพนักงานเทศบาลฯ ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 
เทศบาลฯรับรางวัลชมเชย โครงการเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นตัวแทนของเทศบาล
รับโล่ รางวัลชมเชย ในโครงการขยายผลการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2556
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

 
ประชาคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวานนี้ เวลา 18.00น. ทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดให้มีการประชาคมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนชุมชนเอื้ออาทร ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ในเรื่องของขยะ
และการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในชุมชน และเรื่องของการเคหะ

 
ดูแล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ออกเยี่ยมและดูแล ผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิด ในเขตเทศบาลฯ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 พ.ย. 56

 
ผ้ากฐินพระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พิธีทอดผ้ากฐินพระราชทาน ขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน เพื่อทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ณ วัดหนองคู
ในวันที่ 10 พ.ย. 56

 
กฐินเทศบาลฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ภาพบรรยากาศ ที่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ มาร่วมทำบุญกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ในการทอดกฐิน ปี 2556 ณ วัดศรีเกษตรพัฒนาราม(วัดหนองยาง) ในวันที่ 9 พ.ย. 56

 
ขอรับบริจาคเลือด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ประกาศ!!!! เนื่องจากขณะนี้ทางโรงพยาบาลศรีสะเกษ ขาดแคลนโลหิตทุกหมู่เป็นจำนวนมาก
จึงขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่าน ที่มีอายุระหว่าง 17-60 ปี น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
และเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิตใน วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.
ถึง 15.30 น. ได้ที่ห้องธนาคารเลือด โรงพยาบาลศรีสะเกษ 045-611503,054-616301-2
ต่อ 2903,2904 (ธนาคารเลือด)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 31 จาก 101

ผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์