thai clock

งานต่างๆ


แบบประเมินมาตรฐานฯ ปี2558

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4

 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำพนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจำปี
2557 ที่อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ

 
ประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00น. ที่ห้องประชุมธรรมมาภิบาล ชั้น 4 เทศบาลฯ
ท่านรองฯ สมพร จึงศิรกุลวิทย์ ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว
Green Office

 
ขอแสดงความยินดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ที่เข้ารับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี
2557 ที่ จังหวัดนครราชสีมา

 
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 29 กันยายน 2557  เวลา 11.00น. ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 ท่านรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
และมอบวิลแชร์ ที่ร้านเตียตรงฮง ที่อยู่บริเวณตลาดสดเทศบาล

 
ประชุมสภาฯ 29 ก.ย. 57 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 10.00น. สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้มีการจัดประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญ สมัยที่
1 ประจำปี 2557 ครัง้ที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลฯ จะจัดให้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3
รายละเอียด คลิ๊กที่รูป

 
โครงการอบรมให้ความรู้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าหน้าที่ และประชาชนในชุมชน ร่วมกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และประชาชนในชุมชน เพื่อแกป้อง ส่งเสริม พฒันาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพดีขึ้น
เกิดการเเลกเปลี่ยนในทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

 
D.A.R.E. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นาย นพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
พันตำรวจเอก วินัย เกตุพันธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ร่วมกันมอบประกาศนียบัตร
 ให้แก่ นักเรียน จากสถานศึก
ษาในสังกัด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ผ่านการ อบรมโครงการ D.A.R.E.
ประเทศไทย (การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
สถานีตำรวจภูธรได้ร่วมกับ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดขึ้น โดยการนำวิทยากรครูตำรวจ มาให้ความรู้
แก่นักเรียนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในนักเรียน กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคม
ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมใน การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 31 จาก 128

ผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์