thai clock

งานต่างๆ


แบบประเมินมาตรฐานฯ ปี2558

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4

 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2
ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาฯ เวลา 11.00 น. โดยประมาณ

 
วันแม่ รร.ท.1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
กิจกรรม "วันแม่" ของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความประทับใจ
เสียงเพลงของวันแม่ ที่เด็กๆร้องในพิธีอันมีคุณค่า ที่ได้รับฟังทีไรก็ประทับใจทุกๆที 

 
ดูแล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบตะกร้าความรัก ความห่วงใยแด่เด็กแรกเกิดในครอบครัว
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
จัดกิจกรรมวันแม่ล่วงหน้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ชมรมผู้สูงอายุชุมชนทุ่งนาดีจัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนทุ่งนาดี ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ได้เดินทางไปร่วมด้วย

 
วันระพี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำทีมเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์
"วันระพี" ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2557

 
ประชุมสภา 5 สิงหาคม 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
อังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดให้มี
การประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่
3 ประจำปี 2557 โดยมี
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งตัวแทนชุมชน เข้าร่วมการประชุมด้วย

 
กำหนดจัดประชุมสภาฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ด้วยสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่
3 ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองศรีสะเ
กษ จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ หากท่านต้องการเข้ารับฟังการประชุม
ท่านสมารถเข้ามารับฟังได้ ตามวันเวลา ดังกล่าว

 
ตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ
ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว
Green Office ณ ห้องประชุมสภาฯ 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 31 จาก 123

ผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์