Main Menu

thai clock

งานต่างๆ


แบบประเมินมาตรฐานฯ ปี2558

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4

 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

ออกสำรวจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมออกสำรวจพื้นที่โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง ของจังหวัดศรีสะเกษ

 
วัดหนองคู PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเททองฝังลูกนิมิต
 ณ วัดหนองคู ตำบลจาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

 
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เปิดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาครู บุคลากรการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ที่ห้องลีลาวดี รร.เทศบาล
1 วัดเจียงอี

 
ยินดีด้วยครับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ได้ไปประกวดโครงการ
เจ้าบ้านน้อยที่ดี ณ ขอนแก่น ได้รางวัลชมเชยทั้งระดับประถมและมัธยม

 
ประกาศเตือนภัย "การเกิดพายุฤดูร้อน" ในภาคอีสาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ประกาศเตือนภัย "การเกิดพายุฤดูร้อน" ในภาคอีสาน ช่วง 3-5 เมษายน 57(คลิ๊กที่รูปภาพ) 
สัมภาษณ์สื่อมวลชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะกษ สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง ความพร้อม
จัดงานเทศกาลสงกรานต์/ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาล

 
คัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดทำกิจกรรมตรวจคัดกรอง
โรคพยาธิใบไม้ตับ ให้กับประชาชนในชุมชน

 
ประชุมคณะกรรมการสงเคราห์เด็กและเยาวชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดโครงการประชุมคณะกรรมการสงเคราห์เด็กและเยาวชน
สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม ชั้น
2

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 31 จาก 113

ผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์