Main Menu

thai clock

งานต่างๆ


แบบประเมินมาตรฐานฯ ปี2558

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4

 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ในการเฝ้าระวังดูแลความเรียบร้อยในชุมชน
ประจำปี 2557 เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาะารณภัย
พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถุกต้อง และมีประสิทธิภาพ ณ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน  

 
วันสตรีสากล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสตรีสากล
ณ วัดป่าศรีสำราญ ในวันที่ 10 มีนาคม 2557

 
รับไฟพระฤกษ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีรับไฟไฟพระฤกษ์ บริเวณหน้าเทศบาลฯศรีสะเกษ
เพื่อนำไปประดิษฐานที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
60 ปี (ศาลากลางศรีสะเกษ)

 
อบรมการใช้ภาษาสำหรับผู้ขับรถสามล้อรับจ้างและผู้ขับมอร์เตอร์ไซด์รับจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลฯ จัดอบรมการใช้ภาษาสำหรับผู้ขับรถสามล้อรับจ้างและผู้ขับมอร์เตอร์ไซด์รับจ้าง
 เพื่อรับงานกีฬาแห่งชาติและเข้าสู่ประชาคม AEC ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี

 
ศูนย์ cpu2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ศูนย์บริการสาธารณสุข2 (PCU 2) ได้มีการจัดประชุม อสม.ในเขตพื้นทีรับผิดชอบของ PCU2
เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงางานของ อสม.ในเขตเทศบาล

 
ธง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ภาพธงที่เห็นอยู่ตามเสาไฟนในเมือง คือธงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30
"ศรีสะเกษเกมส์" ที่ทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประดับประดาไว้เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ในวันที่ 13-23 มีนาคม 2557 นี้

 
จัดระเบียบทางเท้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
งานเทศกิจร่วมกับกองวิชาการและแผนงาน ออกจัดระเบียบทางเท้า เพื่อการเตรียมพร้อมในการ
เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 "ศรีสะเกษเกมส์" ในวันที่ 13-23 มีนาคม 2557

 
ประชุมสันนิบาตรเทศบาลฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดการประชุมสันนิบาตรเทศบาลขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ
ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 31 จาก 110

ผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์