ข้อมูลเผยแพร่

  ข่าวประชาสัมพันธ์(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
ระเบียบกฏหมายของเทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2560

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2560

  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  แผนการดำเนินงาน
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
  -ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี 2561
  -การดำเนินการป้องกันและปราบปราม
  การทุจริต

  -ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน
  -การบริหารงานบุคคล
  -
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
  -การดำเนินการป้องกันและ
   ปราบปรามการทุจริต

  -ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ
  ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
  -ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
  -การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  -หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

  

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวมอบรถวีลแชร์ 30 มิ.ย. 54 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำทัพเทศบาลฯออกเยี่ยมพี่น้องประชาชน
ตามชุมชนต่างๆ เพื่อมอบรถวีลแชร์(รถเข็นผู้พิการ) แก่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนที่ร้องขอมา
ในกิจกรรมดีๆแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่นายกฯของคนศรีสะเกษไม่เคย  ซึ่งในครั้งนี้ได้ออกเยี่ยม
ณ ชุมชนวัดเจียงอี,ชุมชนหนองยวน,ชุมชนป่าม่วง ครับ

 
ดูแลผู้สูงวัยด้วยหัวใจ 26 มิ.ย. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ยังเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องครับ แต่ก็ใกล้จะถึงครั้งสุดท้ายแล้ว กับโครงการดูแลผู้สูงวัยด้วยหัวใจ
กับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ชุมชนป่าม่วง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554 ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดี
เช่นเดิม และท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ
นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ก็ได้ออกไปเยี่ยมเยียนคุณลุง คุณป้า
เหมือนเช่นหลายๆครั้งที่ผ่านมา กับหนึ่งกิจกรรมหนึ่งโครงการดีๆ ที่ได้รับเสียงตอบรับดีๆมากมาย
กับเรา เทศบาลเมืองศรีสะเกษครับ

 
อบรม อสม. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ เข้าพบปะพูดคุยกับพี่น้อง อสม.
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ที่ห้องประชุมธรรมาภิบาล ชั้น 4
สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ครับ

 
พัฒนาเมือง ถวายเป็นพระราชกุศล ๘๔ พรรษา มหาราชัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรม ๑ ทศวรรษราชภัฏศรีสะเกษจากป่าพัฒนาเมือง ถวายเป็นพระราชกุศล ๘๔ พรรษา มหาราชัน ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานหน้าสถานีรถไฟ เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นตลอดระยะเวลา ๑ ทศวรรษ ที่ได้มุ่งมั่นบุกเบิกพัฒนาป่าให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย และได้ปวารณาตนเพื่อชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน ๔,๐๐๐ คน

 
น้ำดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมเปิดป้ายตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ.
เพื่อน้องคนดี โดยที่ได้รับเกียรติจาก ท่านสืบศักดิ์  แจ่มใส ประธานฝ่ายการประปาส่วนภูมิภาคและคณะ
พร้อมทั้งยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ร.รร.เทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์"
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ครับ

 
swimming2011 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


  
 
ผ่านพ้นไปแล้วครับ สำหรับการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
swimming 2011 ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ สระว่ายน้ำสถาบันการพละศึกษา
วิทยาลัยเขตศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆมาตลอดครับ

 
มอบวีลแชร์ 17 มิ.ย. 54 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เดินทางกันต่อจากการมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา มาที่การมอบวีลแชร์
(คนเข็นผู้สูงอายุ,ผู้พิการ) ที่นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เดินทางไปส่งมอบให้กับผู้พิการ ถึงบ้าน......คราวนี้จะได้ไปมาไหนได้สะดวกนะครับ!!!!

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 192 จาก 214

บริการเป็นของเรา
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(18 ธันวาคม 2562)

ระเบียบเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2563
ระเบียบคณะกรรมการสโมสรพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก และหลักเกณฑ์
อัตราค่าบริการในการใช้สถานที่กิจการสโมสร
พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์