ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลเคลื่อนที่ 5 มกราคม 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  
ต่อเนื่องมาที่ เทศบาลเคลื่อนที่ ที่สวนสาธารณะมารีหนองแคนกันครับ เมื่อช่วงเย็น วันที่ 5 มกราคม  2554
โครงการดีๆ อีกหนึ่งโครงการ ที่มีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมมากมาย และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ได้รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนมาแก้ไขครับ

 
มอบรถเข็น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ออกมอบรถเข็น(ผู้ป่วย) ให้กับผู้สูงอายุ ชุมชนมารีหนองแคน เมื่อช่วงเย็น วันที่ 5 มกราคม 2554

 
ประกวดวาดภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

กิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมครับ สำหรับการประกวดวาดภาพ ศรีสะเกษอควอเลี่ยม ที่โรงอาหารเกาะห้วยน้ำคำ
โดย สท.อ้น นางชนิตา  มงคลธนากูล ที่ยกแสงเจริญ กม.7 มาสร้างสีสันก่อนวันเปิด
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษ ในวันเด็กแห่งชาติ 8 มกราคม 2554 นี้ครับ

 
ตักบาตรปีใหม่ 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เริ่มต้นปี 2554 กับภาพบรรยากาศการตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 1 มกราคม 2554 ที่บริเวณหน้า
ศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มต้น พ.ศ.2554 กับปีดีๆ สิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงครับ

 
ภาษี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
คู่แท้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ นำภาพแห่งความประทับใจสักภาพมาฝากทุกๆท่านครับ ภาพบรรยากาศ
ที่ผมโชคดีได้ออกไปเก็บมาจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้พิการ(มอบรถเข็น) ภาพที่ถ้าหลายๆท่าน
ได้ไปสัมผัสเหมือนผมคุณจะไม่ลืมมันเลย "คู่แท้" ขอใช้คำๆนี้สำหรับผู้ชายที่ถึงแม้ชีวิตจะโชคร้าย
ต้องมากลายเป็นผู้พิการ แต่พี่สว่าง  ธนะชาติ ก็มีภรรยาที่อยู่ดูแลไม่ทิ้งกันไป
อย่าว่ากันนะครับ ที่ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ตอบแทนความดีของผู้หญิงคนหนึ่ง กับชีวิตคู่ที่น่าประทับใจ

 
เทศบาลเคลื่อนที่ชุมชนศิริทรัพย์ทวีโชค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
เราออกไปหาพี่น้องเหมือนเดิมครับ กับโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 28 ธค. 53
ณ ชุมชนศิริทรัพย์ทวีโชค  มีพี่น้องเข้าร่วมพูดคุยกับเทศบาลฯมากมาย และก็ได้มีหน่วยงานอื่น
เข้าร่วมในกิจกรรมนี้เช่นเคยครับ

 
ถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านรองปลัดเทศบาลฯ นายบุญเพ็ง ธานีและนายเกียรติศักดิ์  ธรรมกุล ได้เดินทางไป
ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของ อบจ. เมื่อวันที่ 28 ธค. 53
เพื่อรับการถ่ายโอน งานทะเบียนพาณิชย์

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 167 จาก 179

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์