ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559


งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวประชุมสภา 3 สิงหา 53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมันสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553
วันที่ 3 สิงหาคม 2553 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วยตนเองค่ะ

 
เด็กไทยฟันดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

 

กิจกรรมดีๆ โครงการดีๆ ค่ะ โครงการอบรมเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยฟันดี
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 กรกฏาคาม ที่ประชุมอินทนิล สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
มีโรงเรียนในเขตเทศบาลเข้าร่วมโครงการนี้

 
มอบเงินส่งเจ้าของ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เรื่อเรื่องราวดีๆ กับคนดีๆ ยังมีให้เห็นครับ นางสมสวย  วิเศษสังข์ พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ประจำจุดให้บริการ "จักรยานให้ยืม" ที่เกาะห้วยน้ำคำ(เกาะกลางน้ำเดิม) ซึ่งมีผู้ใช้บริการจักรยานปั่น
นางสาวภัสราถรณ์  บุญยิ่ง ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่ตะแกงรถจักรยาน พี่สมสวยติดต่อตามจนนำมาคืนให้
ซึ่ง ท่านรอง นพดล  จันทร์พวง เป็นประธานส่งมอบคืนเจ้าของเดิม ในที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 28 กรกฎาคม 2553  

 
ถวายเทียน(เข้าพรรษา) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   คณะจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ที่วัดเจียงอี
โดยมีท่านรองปลัดเทศบาลฯ นายบุญเพ็ง  ธานี ถวายเทียนแทนท่านนายกเทศมนตรีฯค่ะ  

 
ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  ออกเยี่ยมทารกแรกเกิด ตามชุมชนต่างๆค่ะ  


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 161 162 163 164 165 166 167 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 167 จาก 167

ผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์