ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวตักบาตรชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พี่น้องชุมชนศิริทรัพย์ทวีโชค ต่างดีใจกันแบบออกนอกหน้าครับ เมื่อท่านายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ เดินทางไปร่วมทำบุญตักบาตรของชุมชนด้วยตนเองในวันที่
9 มกราคม 2554 ตั้งแต่เช้าครับ ซึ่งท่านนายกฯมักจะเดินทางไปร่วมงานของทางชุมชน
อย่างสม่ำเสมอ ถ้าท่านไม่ติดธุระสำคัญมากๆจริงๆครับ

 
เปิด อควอเลี่ยม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันนี้ขอเอาภาพอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของจังหวัดศรีสะเกษมาให้ชมกันครับ กับภาพงานวันเด็กแห่งชาติ
8 มกราคม 2554 ที่เกาะห้วยน้ำคำ ซึ่งเป็นวันเปิด ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษด้วยครับ
ภาพมุมสูงที่มหาชนร่วมเข้าชม sisaketaquarium ของเราอย่างล้นหลาม อีกหนึ่งสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของศรีสะเกษ ที่อยากขอให้ช่วยกันอนุรักษ์ และดูแลไว้ให้ลูกหลานครับ
ยอดผู้เช้าชมวันเปิดคือ 21,560 คนครับ

 
แถลงข่าว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ใกล้เปิดแล้วครับ 8 มกราคม 2554  วันเด็กแห่งชาติ กับ ศรีสะเกษอควอเลี่ยม ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
ที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เนรมิตรขึ้นมา เป็นของขวัญให้ชาวศรีสะเกษทุกๆ ท่าน ซึ่งวันที่ 6 มกราคม 2554
ได้มีงานแถลงข่าวเกี่ยวกับวันเปิด ศรีสะเกษอควอเลี่ยมครับ

 
เทศบาลเคลื่อนที่ 5 มกราคม 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  
ต่อเนื่องมาที่ เทศบาลเคลื่อนที่ ที่สวนสาธารณะมารีหนองแคนกันครับ เมื่อช่วงเย็น วันที่ 5 มกราคม  2554
โครงการดีๆ อีกหนึ่งโครงการ ที่มีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมมากมาย และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ได้รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนมาแก้ไขครับ

 
มอบรถเข็น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ออกมอบรถเข็น(ผู้ป่วย) ให้กับผู้สูงอายุ ชุมชนมารีหนองแคน เมื่อช่วงเย็น วันที่ 5 มกราคม 2554

 
ประกวดวาดภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

กิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมครับ สำหรับการประกวดวาดภาพ ศรีสะเกษอควอเลี่ยม ที่โรงอาหารเกาะห้วยน้ำคำ
โดย สท.อ้น นางชนิตา  มงคลธนากูล ที่ยกแสงเจริญ กม.7 มาสร้างสีสันก่อนวันเปิด
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษ ในวันเด็กแห่งชาติ 8 มกราคม 2554 นี้ครับ

 
ตักบาตรปีใหม่ 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เริ่มต้นปี 2554 กับภาพบรรยากาศการตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 1 มกราคม 2554 ที่บริเวณหน้า
ศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มต้น พ.ศ.2554 กับปีดีๆ สิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงครับ

 
ภาษี 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 163 จาก 175

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์