ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  สารวันเทศบาลฯ ปี2560

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวการอบรมอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำชุมชน(อสท) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    
 
 

นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดการอบรม
อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำชุมชน(อสท) ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุม อินทนิล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 27 สิงหาคม 2553 ค่ะ

 
ยินดีต้อนรับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ น้องๆนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยเฉลิมการญจนา ศรีสะเกษ
ที่มาฝึกงานกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีการปฐมนิเทศน์ เมื่อช่วงเช้า
วันที่ 23 สิงหาคม 2553 ค่ะ

 
ป.ปักษ์ใต้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    

 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกเยี่ยมร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ได้รับคัดเลือก
ตามโครงการ สุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ได้ออกสุขาภิบาลร้านอาหาร ป.ปักษ์ใต้ ร้านอาหารรสชาติทางใต้เดิมๆ ที่ต้องลองไปชิมเองครับ
เลย บิ๊กซี ไปนิดเดียว มองขวามือไว้ครับ  

 
ประดับไฟ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่อแม่หลวงของชาวไทยของเรา
ด้วยการประดับไฟ เฉลิมพระเกียรติ ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ แวะผ่านมาชม
ความสวยงามได้ที่ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษค่ะ

 
อบรมโครงการปลอดวัณโรค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ท่านรองปลัดเทศบาล นายบุญเพ็ง  ธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปลอดวัณโรค
โดยภาคีเครือข่ายในเขตศูนย์สุขภาพชุมชน 3 ประจำปีงบประมาณ 2553 ที่ รร.เทศบาล 1 วัดเจียงอีค่ะ

 
ประชุมสภา 17 สค 53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator     
  
  
ภายบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2553 ครั้งที่2
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชั้น2 ค่ะ 

 
อบรมอาสาสมัครป้องกันสถาบัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เมื่อเช้าวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ที่ห้องประชุมธรรมมาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชั้น 4
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการดีๆ
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันสถาบัน ปี 2553 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ค่ะ

 
ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  
  
  
  
  
  

ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553 ที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษร่วมกับจังหวัดและ
หน่วยงานอื่นๆ แสดงความจงรักภักดีแด่แม่หลวงของเราชาวไทย  

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 161 162 163 164 165 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 163 จาก 165

ผู้เข้าชม

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์