ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559


งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับท่านผู้ว่าฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ได้ย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งพ่อเมืองที่นี่ ชาวศรีสะเกษยินดีต้อนรับครับ

 
เยี่ยมเด็ก 30 กย 53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นำทีมเทศบาลฯ ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิด ตามชุมชนต่างๆ ซึ่งครั้งนี้ ท่านนายกฯติดภารกิจสำคัญครับ
จึงไม่ได้ไปตัวเอง ซึ่งปกตินี่จะเป็นโครงการที่ท่านนายกฯเน้นมากๆครับ ต้องไปด้วยตนเองทุกครั้ง

 
อำลาอาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เรียกน้ำย่อยก่อนนะครับ กับภาพการเลี้ยงเกษียณพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ภาพบางภาพ
ซึ่งในงานสาวๆแต่งตัวกันมาสุดๆ ความสนุกที่มี ทั้งน้ำตาที่มีให้เห็น แล้วจะลงแบบเต็มๆให้ดู
วันนี้เรียกน้ำย่อยไปก่อนครับ

 
สันนิบาตเทศบาลฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   การประชุมสันนิบาตเทศบาล ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ เป็นประธาน มีเทศบาลในจังหวัดศรีสะเกษมาร่วมประชุมมากมายครับ

 
ทัศนศึกษาดูงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ไปทัศนศึกษาดูงานที่พัทยา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและทำ
ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษ ที่เกาะห้วยน้ำคำ ให้สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ
ในภาพ ขอขอบคุณสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิยาลัยบูรพา อย่างมากครับ
ที่ให้คำแนะนำอย่างมาก กับคณะเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ตรวจประเมินเทศบาลฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
 

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของนายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ขำรับการตรวจประเมินเมืองน่าอยู่ ซึ่งในภาพคณะกรรมการออกตรวจพื้นที่ตามชุมชน
ซึ่งต้องขอขอบคุณทางชุมชนต่างๆ มา ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีครับ

 
เยี่ยมเด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ออกเยี่ยมทารกแรกเกิด กิจกรรมดีๆ ที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำโดยนายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ปฎิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องครับ

 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน  2553 ณ ห้องประชม วัดเจียงอี ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชน
ชุมชนวัดเจียงอี(ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2553 http://www.musisaket.go.th/images/new_mail.gif

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 161 162 163 164 165 166 167 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 163 จาก 167

ผู้เข้าชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์