ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวครั้งสุดท้าย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เทศบาลเคลื่อนที่ครั้งในสุดท้ายในรอบปีงบประมาณนะครับ กับชุมชนโนนทรายทอง
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งในปีงบประมาณนี้เทศบาลเมืองศรีสะเกษของเราได้ออก
เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังปัญหากลับมาแก้ไข ซึ่งที่ผ่านมา
ได้รับการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมจากพี่น้องประชาชนมาด้วยดี เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกๆชุมชนที่ให้ความร่วมมือ และติดตามกิจกรรมและโครงการ
ของเทศบาลฯมาตลอด แล้วกลับมาพบกันใหม่ในปีงบประมาณหน้าครับ

 
เทศบาลเคลื่อนที่ชุมชนพันทาน้อย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
ออกพบพี่น้องเช่นเดิมครับ ที่บริเวณที่ว่างชุมชนพันทาน้อย กับเทศบาลเคลื่อนที่ วันที่ 2 กพ.54
ทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำโดยท่านรองนพดล จันทร์พวง  ท่านรองสมพร  จึงศิรกุลวิทย์
ออกพบปะพูดคุยถามไถ่ปัญหาต่างๆ กับพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาแก้ไข และในงานมีการแสดงมากมาย
การหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมอีกหลายหน่วยงาน และเทศบาลเคลื่อนที่ในครั้งต่อไปจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับ
ซึ่งจะจัดขึ้นที่ชุมชนหนองเม็ก ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ที่จะถึง ครับ

 
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่จัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่
ที่เกาะห้วยน้ำคำ เมื่อวันที่  31 มกราคม 2554 มีการแสดงของผู้สูงอายุจากชุมชนหนองตะมะ
ซึ่งในงานท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เดินทางเป็นเป็นประธานด้วยตนเอง
พร้อมทั้งยังมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ ด้วยการนำเข้าชมศรีสะเกษอควอเลี่ยมฟรีด้วยครับ

 
ต้อนรับรัฐมนตรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของนายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ พร้อมทั้ง นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ
ไปร่วมรอต้อนรับ ท่านชุมพล  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้เดินทาง
แวะผ่านมาชม ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษ(ศรีสะเกษอควอเลี่ยม)
เมื่อช่วงสายของ วันที่30 มกราคม 2554

 
อบรมครู PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


โครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการครับ โครงการพัฒนาศักยภาพครู  ในโครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพเด็กนักเรียน
ประถมศึกษา ที่จัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2554

 
มอบรถเข็นผู้พิการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   คณะจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ออกเยี่ยมผู้พิการและส่งมอบรถเข็นซึ่งใช้สำหรับผู้พิการ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้พิการให้ได้รับ
ความสะดวกในชีวิตประจำวัน ซึ่งกิจกรรมแบบนี้ ท่านนายกเทศมนตรีไม่พลาดครับ

 
เทศบาลเคลื่อนที่ 26 มค. 54 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
เทศบาลเคลื่อนที่ 26 มค. 54 ออกเยี่ยมพี่น้องเช่นเดิมครับ ที่หอประชุม โรงเรียนเทศบาล 4
เมื่อช่วงเย็นตามปกติ มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมบริการพี่น้องมากมายเช่นเดิม พร้อมทั้งนี้
ท่านนายกเทศมนตรีฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมพูดคุย รับฟังปัญหาจากพี่น้อง
เหมือนเช่นทุกครั้งครับ

 
ประชุมพนักงานอควอเลี่ยม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
ภาพบรรยากาศที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ท่าน ผอ.สำนักการช่าง ออกไปนัดประชุม
พนักงานที่ปฏิบัติงานที่ ศรีสะเกษอควอเลี่ยมด้วยตนเอง การลงพื้นที่เองของท่านายกฯเพื่อประชุม
ครั้งนี้ ท่านได้แสดงเจตนาชัดเจนในการพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้ดำเนินอยู่ไป
คู่ศรีสะเกษ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของศรีสะเกษ ครับ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 163 จาก 178

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์