ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวน้ำพระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำโดยนายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เป็นตัวแทน แจกน้ำพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ที่บริเวณ
หน้าสถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 พย. 53

 
ส่งนักกีฬา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  ได้กล่าวโอวาท ส่งนักกีฬาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เดินทางไปแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน  2553

 
มอบผ้าห่มกันหนาว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานมอบผ้าห่ม
กันหนาวที่หน้าเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในวันที่ 8 พย. 53 มีผู้สูงอายุมารับมอบมากมายครับ
ในภาพ ท่านนายกฯของเราเป็นขวัญใจของลุงๆป้าๆที่มารับมอบผ้าห่มอย่างเห็นได้ชัดครับ

 
กฐินเทศบาลฯ 53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาร่วมกันทำบุญทอดกฐินกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ชม ประมวลภาพ กฐินเทศบาลฯ ที่นี่ หรือบล็อกขวามือก็ได้นะครับ
ประมวลภาพกฐินเทศบาลฯ 2553 คลิ๊ก !

 
รับนโยบาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ฯพณฯท่านชวรัตน์  ชาญวีรกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือน
พี่น้องที่ประสบอุทกภัยที่ อบต.หนองอึ่ง  อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ พร้อมทั้ง
มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์  ในครั้งนี้ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ ได้เดินทางไปต้อนรับพร้อมกับท่านรองปลัดเทศบาลฯ
นายบุญเพ็ง  ธานี พร้อมรับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยครับ

 
เบี้ยยังชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
มารับกันได้แล้วนะครับ  สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และผู้พิการ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 พย. 53
ที่ตึกเก่า(หลังหน้าสุด)ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีประชาชนที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ
มารับกันหนาตา สำหรับคนยังไม่ได้รับ  สามารถมาติดต่อรับได้แล้วนะครับ หรือยังสงสัย
ประการใดสามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 045-620211-4 ต่อ 171 กองสวัสดิการสังคม

 
มอบของน้ำท่วม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ  มีความเป็นห่วงเป็นใย
พี่น้องประชาชนที่ประสบสถานการณ์น้ำท่วมอย่างมากครับ  ท่านได้เดินทางไปมอบสิ่งของ
ช่วยบรรเทาทุกข์ด้วยตนเองที่ รร.เทศบาล 4 เมื่อช่วงเย็นวันที่ 1 พย. 53 ซึ่งตอนนี้ระแวกสะพานขาว
ได้รับผลกระทบบ้างแล้วครับ

 
นาทีต่อนาที PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 

ช่วงเช้าวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ประมาณ 08.00 น. ที่แฟลตพักพนักงานศาลติดกับ
ส่วนการโยธาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ห้องพัก 347/11 เกิดจากการ
จุดธูป เทียน บูชาพระทิ้งไว้ ยังดีที่เพลิงไม่ลุกลาม พี่ๆงานป้องกันฯสามารถสะกัดเหตุได้ทันท่วงที
ได้รับคำชมจากประชาชนรอบข้างอย่างมากมาย สำหรับเหตุด่วน เหตุร้ายสามารถติดต่อได้ที่
045-612646 ตลอด 24 ชั้วโมงครับ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 163 จาก 170

บริการเป็นของเรา


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 


  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์