ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559


งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวรณรงค์ไข้เลือดออก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ ออกรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกการฉีดพ่นยุงลาย
ณ ที่ทำการชุมชนวัดเจียงอี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ครับ

 
นครลำดวนสัมพันธ์ 20 ตค.53 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับ อบจ.ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพ นครลำดวนสัมพันธ์ กิจกรรมดีๆ
ที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ สำนักงาน อบจ.หลังใหม่
ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมาร่วมในงานด้วยครับ

 
เชิญชวนกินเจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   การทำบุญอีกทาง กับการกินเจ

 
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ตามนโยบายรัฐบาล  ประจำปี 2553

 
ใกล้แล้วๆ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ใกล้แล้วครับ ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเรา ประเพณีลอยกระทง ปี 2553
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานลอยกระทง
ซึ่งก็มีประธานชุมชน สท. และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมมากมายครับ

 
เชิญชวนกินเจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล  อังดสกุลเกียรติ  นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  ให้สัมภาษณ์เคเบิ้ลท้องถิ่น
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ร่วมกินเจ ซึ่งเป็นการทำบุญอีกทางทั้งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยครับ

 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 ตุลาคม  2553 ณ ชุมชนวัดเจียงอี ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(ย้อนหลัง)
อีกหนึ่งความช่วยเหลือจากเรา เทศบาลเมืองศรีสะเกษครับ

 
รายการทั่วล่าฟ้าใส PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   สัมภาษณ์สด นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00-11.00 น.
ที่สถานีวิทยุ สวท.ศรีสะเกษ 100.25 FM ในช่วงดำเนินรายการมีพี่น้องประชาชนโทรเข้าสอบถามท่านนายกฯ
มากมายครับ เลยนำเอาไฟล์เสียงมาให้ฟังย้อนหลังกันครับ (โหลดบันทึกเสียงรายการทั่วล่าฟ้าใส)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 161 162 163 164 165 166 167 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 162 จาก 167

ผู้เข้าชม

เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์