ข้อมูลเผยแพร่

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  วารสารนครลำดวน ปี2560
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2560
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  -สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม
  เทศบาลเมืองศรีสะเกษปี 2559

  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  บทความเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวควบคุมป้องกันโรคกลัวน้ำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ที่ผมไม่สามารถนำรูปเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่ออกปฏิบัติงานกับโครงการ
ควบคุมป้องกันโรคกลัวน้ำ(พิษสุนัขบ้า)ของงานควบคุมโรค และงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขฯ
ลงได้ครับทุกๆท่าน ซึ่งได้ออกให้คำชี้แนะ และฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง
ซึ่งครั้งสุดท้ายจะเป็นที่ชุมชนศรีสำราญ ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 ที่จะถึงครับ

 
เข้ารับโล่รางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางนงพรรณ  สังข์แก้ว
ปลัดเทศบาลฯ นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล รองปลัดเทศบาลฯ เข้ารับโล่รางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมมากาเด้นส์ จากกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม
โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย รางวัลที่ได้รับ ความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือของภาคประชาชน
ทุกภาคส่วนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลเมืองศรีสะเกษร่วมกันสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนและการชี้แจงโครงการคัดแยกขยะสารพิษอันตราย ขึ้น
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี โดยมี
นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ครับ

 
น้ำใจคนไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
 
ขอใช้คำว่า "น้ำใจคนไทย" นะครับ สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554
คุณยายวงษ์ทอง และคุณตาจันทร์ บุญสิทธิ์ ที่โชคร้ายประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
นายสมพร  จึงศิรกุลวิทย์ ได้ออกมอบเงินช่วยเหลือ ซึ่งในภาพ ชาวบ้านระวแกนั้นมารวมตัวกันสร้างบ้านพัก
ให้กับคุณตากับคุณยาย ได้พักชั่วคราวไปก่อน น้ำใจคนไทย น้ำใจคนศรีสะเกษครับ

 
สูจิบัตรการแข่งขันฟุตบอล"พระนางศรีคัพ" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   สูจิบัตรการแข่งขันฟุตบอล"พระนางศรีคัพ"ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปี 2554

 
เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

นายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชุมชนหนองยาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 มีนาคม 2554 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจาก คุณลุง คุณป้า
ที่เข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งยังมีการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยครับ

 
การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


  
โครงการดีๆครับ การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ โรงเรีนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ซึ่งนายฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เดินทางเป็นประธาน
เปิดการแข่ง เมื่อช่วงเช้า วันที่ 28 กพ. 54 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี ครับ

 
ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 
เมื่อวันที่ 27 กพ. 54 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เดินทาง
ไปเป็นกำลังและทักทาย คุณลุง คุณป้า ที่มาตรวจสุขภาพ และตรวจวัดสายตา ตามโครงการ
ดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจ และสโมสรโรตารีศรีสะเกษ ได้มอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยครับ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 162 จาก 179

บริการเป็นของเรา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน
โครงการตกแต่งภายในและส่วนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ศิลปะอารยธรรม
สี่เผ่าไทย และหอคอยชมทัศนียภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล

เรื่อง การเก็บขนการกำจัดขยะมูลฝอย
 และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
(
26 กันยายน 2559)ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 

  


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลของ
 นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ


แผนที่สีเขียว(greenmap)
ผู้เข้าชม

เรามี 41 บุคคลทั่วไป ออนไลน์