thai clock

งานต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลชวนชิมงานนิติการ

ดูแลถึงบ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุ และเด็กแรกเกิดในเขตเทศบาลฯ
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 มกราคม 2556

 
ขอความร่วมมือ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลฯขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอย จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
บริเวณฟุตบาททางเท้าและบนพื้นผิวจราจรตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลฯ
เพราะขณะนี้ ผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ที่ทำการค้าในบริเวณฟุตบาททางเท้า
และผิวจราจรเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้ประชาชนที่ใช้ฟุตบาทในการเดินทางสัญจรไปมา
ได้รับความไม่สะดวก และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น

 
ร่วมกัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลฯขอเชิญชวน ร่วมพัฒนาเมืองศรีสะเกษ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน

 
ประดับหน้าสำนักงาน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    
ดนตรีในสวนศรี ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
โครงการดนตรีในสวนศรี 2557 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 มกราคม 2557 ณ สวนสาธารณะหนองแคน
เฉลิมพระเกียรติ ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนเหมือนเดิม และตอนนี้เทศบาลฯ
ได้ขยายเวลาในโครงการนี้เพิ่มไปจนถึง 22 กุมภาพันธ์ 2557 แล้วครับ

 
เทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ปี 2557 ครั้งที่ 2 เราออกไปดูแลพี่น้อง ณ ที่ว่างชุมชนเอื้ออาทร
ในวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยการนำของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ
หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยหน่วยงานอื่นๆมากมาย ที่มาเข้าร่วมในโครงการนี้

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 21 จาก 121