Main Menu

thai clock

งานนิติการ

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
การประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในการขอรับความเห็นชอบในญัตติต่างๆ
 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ
 ผู้แทนจาก คสช. ผู้แทนชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้จัดการสถานธนานุบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
ใช้สิทธิ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   7 ส.ค. 59 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติ ณ หน่วยออกเสียงที่
36 วัดบ้านหนองยาง

 
วันรพี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 59 เวลา 08.30 น. ท่านนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ
 นำบุคลากรในสังกัดเทศบาล ร่วมงานวันรพี ประจำปี
2559 ณ บริเวณหน้าอาคารศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าทรงเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

 
ให้การต้อนรับ อบต.เมืองเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 นายลิขิต ทองทัย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 ดร.พงษ์พิมล คำลอย รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พนักงาน/เจ้าหน้าที่
สำนักการศึกษา ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (อบต.เมืองเดช)
 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน ณ ศพด.บ้านหนองตะมะ ซึ่ง
ศพด.บ้านหนองตะมะ และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโนนสำนัก โดยได้มีจัดเตรียม
นิทรรศการวิชาการ และผลงานของ นักเรียน และร่วมชมการแสดงของนักเรียนในครั้งนี้


 
ต้อนรับผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ท่าน พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ
 ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้มาตรวจเยี่ยมสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
โดย ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้ให้การต้อนรับ
พร้อมบรรยายสรุปการพัฒนาเกาะห้วยน้ำคำ และพร้อมนี้ รองนายกเทศมนตรี/ เลขานุการฯ/
 ปลัดเทศบาล/ รองปลัดเทศบาล/ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและนำชมหอ
ศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณรอบเกาะห้วยน้ำคำ เพื่อจะได้พัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัย. ที่มีความหลากหลายรูปแบบต่อไป

 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ด้วยสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2559

 
กิจกรรมเดินรณรงค์ ๔ มุมเมือง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนการบริหารสำนัก/ กอง/ ฝ่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ๔ มุมเมือง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมออกเสียงประชามติ
ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙


 
ผลการแข่งขันบาสเกตบอล เพื่อเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ผลการแข่งขันบาสเกตบอล เพื่อเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559
รางวัลชนะเลิศ ประเภททั่วไป (หญิง) ได้แก่ทีม หจก เจริญการช่างคอนกรีตอัดแรง

รางวัลรองชนเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป (หญิง) ได้แก่ทีม วัฒนาหมูกระทะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (หญิง) ได้แก่ ทีมกัทรลักษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ( หญิง) ได้แก่ ทีมขุขันธ์

รางวัลชนะเลิศประเถทประชาชนทั่วไป (ชาย)ได้แก่ ทีมปาบิลิโอ้

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป(ชาย) ได้แก่ เตี๋ยวนัว&สิริรังสรรค์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) ได้แก่ ทีม ระดับมาร SSKRU

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) ได้แก่ ทีม เตี๋ยวนัวท๊อปวัน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 16 จาก 160

ผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์