Main Menu

thai clock

งานต่างๆ


แบบประเมินมาตรฐานฯ ปี2558

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4

 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขับเคลื่อน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต่ำฯ  
โครงการสำนักงานสีเขียว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลฯได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน
โครงการสำนักงานสีเขียว หรือ
Green Office เพื่อประเมินในรอบที่ 2

 
ประชุมสภา 15 ตุลาคม 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้มีการจัดประชุมสภา
 สมัยวิสามัญ สมัยที่
2 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ด้วยสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน

 
ออกตรวจสอบพื้นที่สาธารณะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ชุดปฎิบัติการมวลชนสัมพันธ์ กกล.รส. ประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับ เทศบาล
 ออกตรวจสอบพื้นที่สาธารณะ ที่มีประชาชนทำการบุกรุก ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ รายงานหน่วยเหนือ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจคุณแม่หลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีนายนิโรจน์ ธรรมรส สมาชิกสภา
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล
 และ คณะ อสม.ในชุมชน ออกเยี่ยมให้กำลังใจแม่หลังคลอด และมอบตะกร้าความรัก
ความห่วงใย แสดงความยินดีกับเด็กแรกเกิด สมาชิกใหม่ของครอบครัว

 
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำพนักงานเทศบาล ร่วมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายประชวร
และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

 
ประชุมเตรียมงานประเพณีลอยกระทง ปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดประชุมเตรียมงานประเพณีลอยกระทง ปี 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล
โดยมี นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรี และ นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล
 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีหัวหน้าประธานชุมชน และหัวหน้าสถานศึกษาเข้าร่วม

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 16 จาก 113

ผู้เข้าชม

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์