Main Menu

thai clock

งานนิติการ

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวถวายเทียนพรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2559 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 นายชัยชนะ ผลาพงษ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล
1(วัดเจียงอี) และคณะครูโรงเรียนเทศบาล1
 ร่วมกับพี่น้องชุมชนวัดเจียงอี ชุมชนศรีมงคล และชุมชนต้นโก ถวายเทียนพรรษา
ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี
2559


 
วัดพระโต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการฯ
 เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา
ณ วัดพระโต ในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี
2559
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมีผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
พนักงานครูเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญดังกล่าว

 
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี
2559 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
โดยท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธาน

 
เลือกตั้งประธานชุมชนโนนเค็ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 เทศบาลจัดการเลือกตั้งประธานชุมชนโนนเค็งขึ้น
 ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนโนนเค็ง มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง
2 ราย ได้แก่
 หมายเลข
1 นายจรัสชัย เทพวงษ์ และ หมายเลข 2 นายนฤทธิ์ แก้วคำเลิศ
คะแนนปรากฏดังนี้

เบอร์1 นายจรัสชัย เทพวงษ์ ได้คะแนน 159 คะแนน
เบอร์ 2 นายนฤทธิ์ แก้วคำเลิศ ได้คะแนน 84 คะแนน


บัตรเสีย 3 ใบ

 
ต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากองค์กร CLAIR PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ
เจ้าหน้าที่จากองค์กร
CLAIR ซึ่งได้ประสานขอความร่วมมือให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ช่วยเหลือประสานความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

 
เทศบาลเคลื่อนที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 5 เพื่อให้ได้รับทราบถึงปัญหา
 ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน
เชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ การแสดงดนตรี

 
สร้างสมดุลพันธุ์สัตว์น้ำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดโครงการสร้างสมดุลพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ ฝ่ายทหาร/ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง/
 ชมรมกีฬาตกปลา เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

 
Big cleaning day PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ รวมพล Big cleaning day หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน
รวมพล
Big cleaning day ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาความสะอาดให้ศรีสะเกษเป็นเมืองน่าอยู่

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 16 จาก 158

ผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์