Main Menu

thai clock

งานต่างๆ
โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00น.-15.00น. ทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โดยนายสมพร จึงศรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นตัวแทนเทศบาลฯ
ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าประจำปี
2558 โดยมีภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคมเข้าร่วมในครั้งนี้ และได้เยี่ยมชมศูนย์ผู้สูงอายุชุมชนหนองตะมะ
และชุมชนในเขตเทศบาลด้วย


 
สำนักงานสีเขียว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  

 
มอบอุปกรณ์จราจร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 58 ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 พร้อมคณะผู้บริหาร มอบอุปกรณ์จราจรให้กับตำรวจจราจร สภอ.เมืองศรีสะเกษ
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้นำไปใช้
เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด และเพิ่มวินัยจราจรให้กับผู้ขับขี่ด้วยการกวดขันวินัย
จราจรตลอดถนนทุกสายภายในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง รวมถึงอำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาและลดการเกิดอุบัติเหตุ

 
วันสำคัญ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ
จำนวน
5 ท่าน ซึ่ง ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ได้ขึ้นกล่าวบนเวที และมอบเกียรติบัตร ให้ผู้เกษียณทุกท่าน พร้อมคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานกันอย่างมากมาย
ซึ่งในงานมีการแสดงต่างๆด้วย

 
ประชุมสภาฯ 28 กย. 58 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   28 กันยายน 2558 เวลา 10.00น. ทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดการประชุมสภาเทศบาลฯ
 สมัยวิสามัญ สมัยที่
2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กันยายน 2558

 
เข้ารับโล่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาลฯ เข้ารับโล่โครงการจัดทำข้อมูล
การปล่อยก็าซเรือนกระจกระดับเมือง และนายภูมิภัทร ราษี รับใบประกาศในฐานะพี่เลี้ยง
คก.คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรปีที่
4

 
การประชุมสมัยสามัญอาสาคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จ.ศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ และท่านบุญเรือง กาฬเนตร
รองผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดงาน
 
การประชุมสมัยสามัญอาสาคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย
อสค. อสม. ทั้งเก่าและใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 
ถวายทุนการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในพิธีถวายทุนการศึกษา ให้แก่ พระภิกษุ-สามเถรในจังหวัดศรัสะเกษ ที่สอบได้เปรียญธรรม
 ประจำปี
2558 ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 58

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 16 จาก 134

ผู้เข้าชม

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์