ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน ปี 2559
  แผนการดำเนินงาน ปี 2560
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

งานต่างๆ

โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชั้น ๒

 
จุดเทียนชัย ถวายพรชัยมงคล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายมาโนช  มหาสุวีระชัย รองนายกเทศมนตรีฯ  นำคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครูในสังกัด  พนักงานเจ้าหน้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัย
ถวายพรชัยมงคล  ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 
เปิด หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด
"หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ"  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
(เกาะห้วยน้ำคำ)  โดย ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ รายงานการจัดกิจกรรมต่อท่านประธานในพิธี  และได้รับเกียรติ
จาก ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  พลตรี สนธยา ศรีเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี
 ท่านรองผู้ว่าราชการฯ ท่านปลัดจังหวัด ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สื่อข่าว 
ประธานชุมชน อสม. พี่น้องประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ  ฯ  ร่วมในพิธีดังกล่าว
 และในมหามงคล 12 สิงหาคม  2559 เทศบาลเปิดให้ประชาชนเข้าชมหอศรีลำดวนฟรี 
หลังพิธีเปิด ท่านนายกเทศมนตรีได้เชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขึ้นไปชมวิวของเมือง
บนหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ เกาะห้วยน้ำคำ

 
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ท.1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการ
เปิดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม 2559 พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก
คุณสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ ภริยา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ให้เกียรติในการมอบ ใบประกาศเกียรติคุณ คุณแม่ตัวอย่าง และลูกที่มีความกตัญญู
กตเวทีต่อบุพการี และได้รับเกียรติจาก เลขานุการนายกเทศมนตรี
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการพิจารณาสรรหา คัดเลือกแม่ตัวอย่าง
และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อ-แม่ผู้ปกครอง
 นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล
1(วัดเจียงอึ)


 
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาล3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมาชิกสภาฯธนิต เลิศพันธ์พรหม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล
3ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ

 
Big Cleaning Day PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรม
Big Cleaning Day ขุดลอกคลองระบายน้ำเนื่องในสัปดาห์
วันแม่แห่งชาติ โดย มีผู้แทนจากกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกษ
หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมในพิธีในครั้งนี้
ณ บริเวณสะพานห้วยน้ำคำ

 
ประกวดวงดนตรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00น. เทศบาลจัดการประกวดวงดนตรี
 วงดนตรีลูกทุ่งไทย ณ ลานออดหลอด โดยในวันนี้มีวงดนตรี จำนวน
3 วง
 เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย วงโรงเรียนกันทรารมณ์ วงโรงเรียนกำแพง
 และ วงโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

 
Big cleaning day ณ ตลาดสดเทศบาล 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 59 เวลา 14.00น. ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ
 เป็นประธานเปิดกิจกรรม
Big cleaning day ณ ตลาดสดเทศบาล 2 โดยมีบรรดา
พ่อค้าแม่ค้าร่วมกิจกรรม กันอย่างคึกคัก

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 16 จาก 162

ผู้เข้าชม

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์