Main Menu

thai clock

งานต่างๆ


แบบประเมินมาตรฐานฯ ปี2558

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4

 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนโนนสำนักมิตรภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ และท่านศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลฯ
พร้อมคณะบริหารเทศบาล ทำการมอบป้าย ชมรมผู้สูงอายุชุมชนโนนสำนักมิตรภาพ
นับเป็นชมรมผู้สูงอายุแห่งที่
3 ในเขตเทศบาล

 
ปฐมนิเทนศ์ นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และนางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาลฯ ให้โอวาท พร้อมเปิดการปฐมนิเทนศ์ นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปีทึ่
4
วิทยาลัยเฉลิมกาจณา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ


 
รายการยกโขยง 6 โมงเช้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมบันทึกเทป รายการยกโขยง 6 โมงเช้า
อาหารไทย อาหารโลก สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการทำอาหาร 
และอาหารการกิน ตลาดวิถีชีวิตที่เหลืออยู่ของคนไทย

 
ชุมชนผาสุกมาปฏิบัติธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   โครงการชุมชนผาสุกมาปฏิบัติธรรม ณ วัดสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์ ศพค.
ชุมชนทุ่งนาดี ชุมชนป่าม่วง ชุมชนหนองเม็กและชุมชนโนนสำนักมิตรภาพ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2557

 
ยินดีด้วยครับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ ท่านศิรภพ บุญลพ รองประธานสภาฯ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาล
ร่วมแสดงความยินดีแก่สมาชิกใหม่ของครอบครัว ในเขตเทศบาล

 
ส่งเสริมอาชีพตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(การปลูกผักสวนครัว) ชุมชนโนนทรายทอง วันที่
20 สิงหาคม 2557

 
เร่งด่วน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เกาะห้วยน้ำคำ
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลให้การต้อนรับ ร้อยเอกภูวนารถ แก้วอำนาจ หัวหน้าชุดปฎิบัติการมวลชนสัมพันธ์ กกล.รส.
ประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้จัดประชุม เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนของ คสช. โดยมีพี่น้อง
ประชาชน อสม ประธานชุมชน เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนกว่า
300 คน

 
จัดระเบียบต้นมะเกลือ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับทหารและการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมจัดระเบียบ
และกำหนดแนวรื้อถอนส่วนที่ล้ำแนวเขตผังเมืองตลาดต้นมะเกลือ ตามคำสั่งของศาล

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 16 จาก 109

ผู้เข้าชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์