thai clock

งานต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลชวนชิมงานนิติการ

สานฝันบัณฑิตน้อย ปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้ดำเนินโครงการสานฝันบัณฑิตน้อย และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน
ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล
3, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 
2556  ขึ้น ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
ณ  หอประชุมอเนกประสงค์สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา(เกาะห้วยน้ำคำ) ในช่วงเวลา 07.30 – 12.30 น.

 
บวงสรวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนการ
แสดงแสง สี เสียง ศรีพฤทเธศวร ตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ ในงานเทศกาลดอกลำดวนบาน
 สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ
14-16 มี.ค.นี้สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

 
เยี่ยมถึงบ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ
หัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมสมาชิกใหม่ในเขตเทศบาล(เด็กแรกเกิด) ในรอบเดือน มีนาคม
2557
 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คุณแม่มือใหม่


 
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ในการเฝ้าระวังดูแลความเรียบร้อยในชุมชน
ประจำปี 2557 เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาะารณภัย
พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถุกต้อง และมีประสิทธิภาพ ณ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน  

 
วันสตรีสากล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสตรีสากล
ณ วัดป่าศรีสำราญ ในวันที่ 10 มีนาคม 2557

 
รับไฟพระฤกษ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีรับไฟไฟพระฤกษ์ บริเวณหน้าเทศบาลฯศรีสะเกษ
เพื่อนำไปประดิษฐานที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
60 ปี (ศาลากลางศรีสะเกษ)

 
อบรมการใช้ภาษาสำหรับผู้ขับรถสามล้อรับจ้างและผู้ขับมอร์เตอร์ไซด์รับจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลฯ จัดอบรมการใช้ภาษาสำหรับผู้ขับรถสามล้อรับจ้างและผู้ขับมอร์เตอร์ไซด์รับจ้าง
 เพื่อรับงานกีฬาแห่งชาติและเข้าสู่ประชาคม AEC ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี

 
ศูนย์ cpu2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ศูนย์บริการสาธารณสุข2 (PCU 2) ได้มีการจัดประชุม อสม.ในเขตพื้นทีรับผิดชอบของ PCU2
เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงางานของ อสม.ในเขตเทศบาล

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 16 จาก 95

ผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์