Main Menu

thai clock

งานนิติการ

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวฝึกสอนอาชีพการทำขนม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุเทศบาล จากหน่วยงาน กศน.อำเภอเมือง
ได้มาฝึกสอนอาชีพการทำขนมโดนัทจิ๋วให้กับผู้สูงอายุที่ศูนย์ผู้สูงอายุชุมชนทุ่งนาดี

 
ซ่อมผิวจราจร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลฯซ่อมผิวจราจรบริเวณที่วางท่อถนนศรีสะเกษ-อุทุมพร

 
ออกตรวจโรงอาหารด้านอาหารปลอดภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ทีมงานสาธารณสุขฯ ออกตรวจโรงอาหารด้านอาหารปลอดภัยและสำรวจเน้น
เฝ้าระวังไข้เลือดออกไปในตัวที่โรงเรียนศรีสเกษวิทยาลัย โรงเรียน สตรีสิริเกศ

 
ต้อนรับคณะจากกันลักษ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ
ท่านวีระพล. ตักขุพันธ์. รองนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์. และคณะจาก
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ศึกษาดูงานโครงการสำนักงานสีเขียว (
Green Office)
โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน คณะทำงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

 
การแสดงวงดนตรีพื้นบ้าน แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นอกจากลานออดหลอดจะเป็นพื้นที่ค้าขายสำหรับคนศรีสะเกษแล้ว ยังเปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้พื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์
วันที่
31 พฤษภาคม 2559
วันงดสูบบุหรี่โลก
 
จัดกิจกรรม "มหกรรมรวมพลังสร้างสุขคนไทย ต้านภัยบุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยง"
และวันที่ 2 มิถุนายน 2559 น้องๆนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา
ม.ราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรม "การแสดงวงดนตรีพื้นบ้าน แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย"
 

โดยได้รับเกียรติจาก นภดล ดวงพร ศิลปินมรดกอีสาน ชื่อดัง ให้ข้อเสนอแนะในการแสดง

 
ชี้แจงให้กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนโนนหนองบัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านรองนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรี และ ผอ.คมสัน ชี้แจงให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนโนนหนองบัว กรณีร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมเรื่องขุดลอกโนนหนองบัว

 
กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้ลูกหลาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธาน
 ในพิธีเปิดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้ลูกหลาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติ
จากท่านทวีศักดิ์ สิงห์ดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
 ผู้สูงอายุชุมชนหนองตะมะ พนักงานเทศบาล นักเรียนในสังกัดโรงเรัยนเทศบาล
7
(หนองตะมะ พันทาโนนกอง ธนาคารกรุงเทพ)ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมนี้
ณ โรงเรียนเทศบาล
7 (หนองตะมะ พันทาโนนกอง. ธนาคารกรุงเทพ 2 )

 
ถวายตู้ยาสามัญประจำบ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   สำนักการศึกษา เทศบาลฯนำตู้ยาสามัญประจำบ้านไปถวายให้กับวัดคูเมือง วัดบ้านโนนแกด

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 16 จาก 154

ผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์