Main Menu

thai clock

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ดูแลผู้สู้อายุจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00น. ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ดูแลผู้สู้อายุจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมอินทนิล

 
มอบรถเข็นวิลแชร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ พร้อมคณะสมาชิกเทศบาล มอบรถเข็นวิลแชร์ ให้ผู้ป่วย ในชุมชนพันทาน้อย

 
ก่อนบูรณะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ทำพิธี ขอขมา
บอกกล่าวศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ก่อนดำเนินการบูรณะซ่อมแซม
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 
ร่วมระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนอุบลฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล น.ส.ศรีเสงี่ยม ณูรักษา
 และเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่าง ร่วมระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนอุบลฯ
ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ

 
วง We Are Noop PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เริ่มแล้ว กับดนตรีในสวนศรี ปีที่ 5 ครั้งที่ 3 วันนี้พบกับวง We Are Noop
ผ่านไปผ่านมาแวะได้นะ ริมห้วยสำราญ สะพานขาว ณ ลาดออดหลอด

 
ยินดีด้วยครับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล1วัดเจียงอี กับ

รางวัล ครูคุณธรรมเด่น เข็มเงิน ได้แก่ คุณครูสุดาวรรณ อุทัย

รางวัล หนึ่งแสนครูดี ได้แก่ คุณครูปุณิกา แก้วจันทร์

รางวัลการแข่งขันเปตอง ระดับประเทศ ได้แก่ เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ สายเหนือ

และ เด็กหญิงเฟื่องสกุล ปัญจสุชาติ ได้รับเกียรติบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปะจำปี
2559

 
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติและเป็น
ประธานกรรมการผู้ให้ข้อมูลสนับสนุนกิจกรรมประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 ประจำปีการศึกษา
2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

 
โครงการดนตรีในสวนศรี ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
โครงการดนตรีในสวนศรี ครั้งที่ 2 กับวงดนตรีโซฟาแดง ใน บริเวณตลาดออดหลอด
ที่ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอีกเช่นเดิม ขอขอบพระคุณทุกๆเสียงตอบรับมา ณ ที่นี้

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 16 จาก 142

ผู้เข้าชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์