Main Menu

thai clock

งานต่างๆ


สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

วันระพี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำทีมเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์
"วันระพี" ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2557

 
ประชุมสภา 5 สิงหาคม 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
อังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดให้มี
การประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่
3 ประจำปี 2557 โดยมี
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งตัวแทนชุมชน เข้าร่วมการประชุมด้วย

 
กำหนดจัดประชุมสภาฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ด้วยสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่
3 ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองศรีสะเ
กษ จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ หากท่านต้องการเข้ารับฟังการประชุม
ท่านสมารถเข้ามารับฟังได้ ตามวันเวลา ดังกล่าว

 
ตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ
ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว
Green Office ณ ห้องประชุมสภาฯ 

 
ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
โครงการอบรมซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ในสำนักงาน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบข้อมูล แนวทางการแก้ปัญหา การเอาตัวนี้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ได้
และได้มีการซ้อมจำลองเหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่สำนักการคลัง

 
คัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   คณะกรรมการโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี 2557 เข้าตรวจประเมินสำนักทะเบียน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษโดยมีนายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.ศรีสเงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล  รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน
เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น  

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพีธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูในสังกัดเทศบาลเมือง ณ ร.ร.เทศบาล
1

 
มอบวีลแชร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขฯ สมาชิกสภาฯ เข้าเยี่ยม
และมอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้ประชาชนที่ชุมชนป่าม่วง สร้างความยินดีให้กับสมาชิก
ในครอบครัวเป็นอย่างมาก

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 16 จาก 107

ผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์