Main Menu

thai clock

งานต่างๆ


สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

vdo PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 
สำนักงานสีเขียว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  

 
เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2558ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนด
วัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรฯ(27 มกราคม 2558)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(19 กุมภาพันธ์ 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อวางแผนหลักและออกแบบรายละเอียด
ระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและรบบบำบัดน้ำเสีย(2 มีนาคม 2558)
ขอเชิญสมัครแข่งขันกีฬาบาลเกตบอลเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558

สอบถามรายระเอียด และสมัครได้ที่ สำนักการศึกษา โทร. 045-620211-4ต่อ 165 หรือ https://www.facebook.com/SISAKETBASKETBALL.CLUB

แข่งขัน 1-10 เมษายน 2558 ที่สนามกีฬาโรงเรียนรวมสินวิทยา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดประชาคม
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อวางแผนหลักและออกแบบรายระเอียด
ระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวม และระบบบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาล ณ หอประชุมอเนกประสงค์
เกาะห้วยน้ำคำ โดยมีประชาชน ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 
ประชุมเสวนาชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล1วัดเจียงอี
ท่าน นพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ได้ร่วมจัดเวที
ประชุมเสวนาชุมชน เพื่อให้ได้รับทราบถึงปัญหา ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ออกหน่วย
เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ
 

 
โครงการอบรมและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรงพยาธิใบไม้ในตับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรงพยาธิใบไม้ในตับ
เพื่อลดมะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งตับ โดยเทศบาลรว่มกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้น เมื่อวันที่
21-22
มีนาคม
2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมฯ และห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี


 
พาไปดู PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 8.30น.-12.00น. ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ เกาะห้วยน้ำคำ
เทศบาลฯกิจกรรมการเรียนรู้ ภายในศูนย์การเรียนรู้ศรีสะเกษเมืองคาร์บอนต่ำ ให้กับน้องๆ
นักศึกษาฝึกงาน ให้ความรู้เรื่องโลกร้อน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนและเยาวชน 
สานฝันบัณฑิตน้อย 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นาย นพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และคณะผู้บริหารเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้ง
7 โรงเรียน และงานสานฝันบัณฑิตน้อย จุดเริ่มต้น
ของความใฝ่ฝันในวัยเด็ก ในการใฝ่เรียนรู้มุ่งสู้บัณฑิตในอนาคต
กรต่าง ๆ มีการแจกของรางวัลมากมาย
การแสดงดนตรีจากวงลูกหมู การแสดงจากชุมชน 4 ชุมชน เรียกความสนุก รอยยิ้มได้เป็นอย่างมาก

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 107

ผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์