thai clock

งานต่างๆ


แบบประเมินมาตรฐานฯ ปี2558

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4

 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
(27 เมษายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน
รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธ์ุและไข่สำหรับใช้ทำพันธ์ุ(30 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล(15 กรกฏาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(11 สิงหาคม 2558)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(11 สิงหาคม 2558)


 
สำนักงานสีเขียว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  

 
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   25 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00น. นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ
 เป็นประธานโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล
1วัดเจียงอี

 
ยินดีต้อนรับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ นำทีมต้อนรับ คณะกรรมการชุมชนจาก
เทศบาลนครขอนแก่นมาศึกษาดูงาน พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ เกาะห้วยน้ำคำ
 เมื่อวันที่
22 ส.ค. 58 ที่ผ่านมา

 
ต้อนรับคณะกรรมการ ตวรจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00น. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ตวรจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปี
2558 นำโดย นายพิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ประธานกรรมการ
ได้ลงพื้นที่เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมี นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี
และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและพาชมกิจกรรมต่างๆของเทศบาลฯ

 
ยินดีต้อนรับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล รองปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมขุนแผน กองวิชาการเทศบาล

 
เปิดงานสโมสรไลออน OTOP แฟร์ ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ไลออนฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 นายกสโมสรก่อตั้ง เป็นประธานเปิดงานสโมสรไลออน
OTOP แฟร์ ครั้งที่ 1 ณ บริเวณหน้า
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่
19-28 สิงหาคม 2558นี้
เพื่อหารายได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือเยาวชน ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ

 
อบรมพัฒนาประสิทธิภาพสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปี
2558
 ท่านสมโภชน์ ธุวธารางกูล ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

เมื่อวันที่
19 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00น.

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 116

ผู้เข้าชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์