thai clock

งานต่างๆ


แบบประเมินมาตรฐานฯ ปี2558

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4

 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน
รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธ์ุและไข่สำหรับใช้ทำพันธ์ุ(30 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล(15 กรกฏาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรฯ(16 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(25 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(30 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(6 ตุลาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง หลักเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน การประกวดในงาน
ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 80 พรรษา(21 ตุลาคม 2558)


 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย. 58 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ทางสภาเทศบาล
ได้มีการจัด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่
4 ประจำปี 2558 

 
อบรมเปิดการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00น. ท่านดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 เป็นประธานเปิดการอบรมเปิดการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
และสุขอนามัยจากประเทศญี่ปุ่นตามโครงการความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ.
ณ. โรงแรมศรีลำดวน. โดยจะอบรม
26-30 พฤศจิกายนนี้


 
ลอยกระทง 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ภาพบรรยากาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่มีทั้งขบวนแห่และ
การประกวดนางนพมาศ และพิธีเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ
ท่านนายกเทศมนตรีพาชาวศรีสะเกษร่วมลอยกระทง
และผลการประกวดนางนพมาศมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ (นางนพมาศ) ได้แก่
นางสาววรรณภา พิมเสน หมายเลข
13 ร้านคู่รักเวดดิ้ง ส่งเข้าประกวด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นางสาวเบญจมาภรณ์ จำเนียร หมายเลข
5 
บริษัทสยามนิสสันศรีสะเกษ ส่งเข้าประกวด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
นางสาวศิริพร สงผัด หมายเลข
3 ร้านเฮงเซลแอนด์เซอร์วิส ส่งเข้าประกวด

 
เปิดลานออดหลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อเวลา 17.00น. วันที่ 24 พ.ย. 58 ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 เป็นประธานเปิด ลานค้า ลานวัฒนธรรม ลานออดหลอด ณ บริเวณเชิงสะพานขาว
ริมห้วยสำราญ และเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดหนูน้อยนพมาศ
และการประกวดแต่งกายชุดไทยผู้สูงอายุ

 
คณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ออกเยี่ยมตลาดสด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   คณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น และจากองค์การ CLAIR ออกเยี่ยมตลาดสด
เทศบาล
1-3 ในเขตเทศบาล ร่วมกับ ผอ.และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญสุขภาพและสุขอนามัย จากประเทศญี่ปุ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ
สุขภาพและสุขอนามัย จากประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

 
ตามรอยพระบาทยาตราศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯและ
พนักงานเทศบาล ร่วมพีธีถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ
60 ปี ตามรอยพระบาทยาตราศรีสะเกษ
 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 123

ผู้เข้าชม

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์