Main Menu

thai clock

งานต่างๆ


สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

vdo PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 
สำนักงานสีเขียว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  

 
เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   !!!!ด่วนที่สุด!!!!ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำ
โครงการเพิ่มศักยภาพระบบการกำจัดมูลฝอยจากสถานพยาบาล
รายละเอียดการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2557ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดสถานศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการสรรหาและเลือกสรร


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน
(ประเภทพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างภารกิจ)และผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประเภทพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ) สังกัดสำนักการศึกษา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(17 พฤศจิกายน 2557)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(26 ธันวาคม 2557)


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(7 มกราคม 2558)


ใบสมัครโครงการ ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "เกาะห้วยน้ำคำ"
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย "เกาะห้วยน้ำคำ"
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
(19 มกราคม 2558) 
เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 เวลา 05.00น. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง
เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ รอบเกาะห้วยน้ำคำ โดยมีการแข่งขันแยกประเภทชาย-หญิง
อายุ
40-49ปี อายุ50-59ปี และ 60ปีขึ้นไป ชิงเงินรางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศมากมาย
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าเส้นชัยครับ


 
ดนตรีในสวนศรี 2558 ครั้งแรก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

งานดนตรีในสวนศรี ปี 4 ครั้งที่ 1 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ (เกาะห้วยน้ำคำ)
ภายในงานท่านจะได้ชมการแสดงคนตรี การจำหน่ายอาหารในราคาถูกเริ่มที่
5 บาทและ
ลุ้นรับของรางวัลมากมาย อย่าลืม พบกันทุกเย็นวันเสาร์ ถึงเสาร์ที่
14 กุมภาพันธ์ 2558 นี้

 
วันเด็ก 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี
2558 ขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ เกาะห้วยน้ำคำ มีการแจกของขวัญ ของรางวัล ของเล่น
  อาหารเครื่องดื่มให้เด็กๆฟรี ร่วมลุ่นของรางวัลใหญ่จากเทศบาล เด็กๆทุกคนเข้าชมอควอเรี่ยมฟรี 
ประกวดวาดภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ตามที่เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ
ศรีสะเกษอควอเรี่ยมเปิดประตูสู่อาเซียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถและชื่นชอบ
การวาดภาพระบายสี ได้ร่วมแสดงออก ด้วยการจัดประกวดวาดภาพระบายสีที่ถ่ายทอดความสนุก
และความประทับใจที่มีกับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ในวันที่
8 มกราคม 2558 ผลประกวดปรากฎดังนี้


ช่วงชั้นที่ 2 (ระดับชั้น ป.4 - ป.6)
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ. ณฤทัย คำแหล่ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
- รางวัลที่ 2 ได้แก่ ด.ญ.ศริมา ศรีหา นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านดอนสั้น 
- รางวัลที่ 3 ได้แก่ ด.ช.อชิตพล แสนทวีสุข นักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
1. ด.ญ. ณัฐกมล ธิปราศรัย นักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ
2. ด.ญ. ประภัสสร สายเหมาะ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านดอนสั้น
3. ด.ญ. ทวีติยาภรณ์ โชคอนุวัฒน์ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

ช่วงชั้นที่ 3 (ระดับชั้น ม.1 – ม.3)
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.สุธินันท์ นันกลาง นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนเทศบาล 2 
รัชมังคลานุสรณ์
- รางวัลที่ 2 ได้แก่ ด.ญ.ประกายแก้ว สังขะพงษ์ นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านละเอาะ
- รางวัลที่ 3 ได้แก่ ด.ญ.ชนกนันท์ พยัคฆพล นักเรียนชั้น ม.3 โรเงรียนเทศบาล 2 
รัชมังคลานุสรณ์

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
1. นายเจริญฤทธิ์ จิตตะยะโสธร นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเทศบาล2 รัชมังคลานุสรณ์
2. สามเณรพรอนันต์ หุ่นทอง นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม

ช่วงชั้นที่ 4 (ระดับชั้น ม.4 – ม.6)
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจิรายุ ไชยพัฒนา นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
- รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางสาวยุพดี คงชำนาญ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
- รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายทรรศนพล นามวงษ์ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนมหาพุทธาราม

รางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่
1. ด.ญ.กัญญาริน มงคลนำ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 
เยี่ยมสมาชิกใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกเยี่ยมสมาชิกในเขตเทศบาล เด็กแรกเกิด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558
กิจกรรมที่คณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญ และใส่ใจในเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 103

ผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์