thai clock

งานต่างๆ


สถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลชวนชิมงานนิติการ

vdo PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 
สำนักงานสีเขียว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  

 
เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   รายละเอียดการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2557ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดสถานศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการสรรหาและเลือกสรร


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน
(ประเภทพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างภารกิจ)และผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประเภทพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ) สังกัดสำนักการศึกษา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(17 พฤศจิกายน 2557)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2558


ผลการจับฉลากแบ่งสายโปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพระนางศรีคัพ 

 
คัดเลือกพ่อตัวอย่าง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว กิจกรรมการคัดเลือก
"พ่อตัวอย่าง" ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและยกย่องบทบาท
ของพ่อที่มีต่อครอบครัว ณ ห้องประชุมขุนแผน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแข่งขันกีฬามหาสนุก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแข่งขันกีฬามหาสนุก ตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชุมชนหนองตะมะ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
 

 
มอบทุนการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ
ของโรงเรียนเทศบาล
1 วัดเจียงอี ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและ
กำลังใจให้แก่นักเรียน ในการศึกษาหาความรู้ต่อไป

 
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล
 แ
ละ อสม.ในพื้นที่ชุมชน ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว มอบตะกร้า
ความรักความห่วงใย แนะนำวิธีดูแลสุขภาพแก่แม่หลังคลอด และวิธีการดูแลลูกน้อยอย่างถูกวิธี

 
มอบเงินรางวัลให้นักกีฬา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบเงินรางวัลให้นักกีฬา
สังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ ที่ไปคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จังหวัดบุรีรัมย์ (เมืองแป๊ะเกมส์) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับนักกีฬา

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 100

ผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์