Main Menu

thai clock

งานต่างๆ
โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน
รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธ์ุและไข่สำหรับใช้ทำพันธ์ุ(30 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล(15 กรกฏาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรฯ(16 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(25 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(30 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(6 ตุลาคม 2558)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครการประกวดตั้งชื่อหอคอยชมทัศนียภาพจังหวัดศรีสะเกษ
(9 กุมภาพันธ์ 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศผลการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้)
(9 กุมภาพันธ์ 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการประกวดการตั้งชื่อหอคอยชมทัศนียภาพจังหวัดศรีสะเกษ
(9 กุมภาพันธ์ 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การประกวดการตั้งชื่อหอคอยชมทัศนียภาพจังหวัดศรีสะเกษ(7 มีนาคม 2559)


แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


คู่มือประกอบการรับสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัล การบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำหรับรางวัลประเภทโดดเด่น และ ประเภททั่วไป


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน(22 มีนาคม 2559)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา
ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน(5 เมษายน 2559)

   

 
ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน เทศบาลเมืองศรีสะเกษคัพ ครั้งที่ ๑
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) พร้อมมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขัน
 ดังนี้ ประเภทอาวุโส ชนะเลิศ ได้แก่ทีม ศรีมุกดา
A รับรางวัลเงินสด ๘,๐๐๐ บาม
พร้อมถ้วยชนะเลิศ
, รองชนะเลิศ ได้แก่ทีม ดรีมทีม รับรางวัลเงินสด ๓,๐๐๐ บาท
 พร้อมถ้วยรองชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ทีม ศ.ก.ว.
A
รับรางวัลเงินสด ๘
,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยชนะเลิศ, รองชนะเลิศ ได้แก่ทีม
 แม๊กสกาย
A รับรางวัลเงินสด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรองชนะเลิศ

 
พิธีฌาปนกิจศพไร้ญาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ท่าน อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
ในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล ทอดผ้ามหาบังสุกุล
 พิธีฌาปนกิจศพไร้ญาติ 
พร้อมด้วย ท่านธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ สมาคม-มูลนิธิ
 ในเครือสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยทั้ง
59 แห่งและแขก
ผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมในพิธีมหากุศลครั้งนี้
 ณ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน

 
มหกรรมสัปดาห์วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดงาน
 "มหกรรมสัปดาห์วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙" ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/ กอง / สถานศึกษา
ประธานชุมชน ชมรมจักรยานฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 
โครงการสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   19 เมษายน 2559 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ
2559
 พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนฯ ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล

 
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล. อังคากุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด โดยนายชัยชนะ ผลาพงศ์ ผู้อำนวยการ รร.เทศบาล
1
(วัดเจียงอี)กล่าวรายงาน ณ บริเวณกลางเมืองเยื้องซุ่นเฮง พลาซ่า. 

 
สงกรานต์ 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2559 ขึ้น ซึ่งในปีนี้
ได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนเช่นเดิม ตั้งแต่การตักบาตรเช้า จนถึงการเปิดถนนเข้าเย็น
ซึ่งมีพี่น้องประชาชนออกมาเล่นน้ำสงกรานต์จำนวนมากที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ

 
ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   12 เมษายน 2559 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนฯ ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่ง
และทำความสะอาดสถานีฯ ในการให้บริการอำนวยความสะดวกกับประชาชน
ที่มาใช้บริการที่สถานีขนส่ง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 134

ผู้เข้าชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์