thai clock

งานต่างๆ


แบบประเมินมาตรฐานฯ ปี2558

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4

 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน
รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธ์ุและไข่สำหรับใช้ทำพันธ์ุ(30 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล(15 กรกฏาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรฯ(16 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(25 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(30 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(6 ตุลาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง หลักเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน การประกวดในงาน
ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 80 พรรษา(21 ตุลาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี 2559(9 ธันวาคม 2558)


  ใบสมัครการประกวดการตั้งชื่อหอคอยชมทัศนียภาพ 

 ใบสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้) 


 
วง We Are Noop PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เริ่มแล้ว กับดนตรีในสวนศรี ปีที่ 5 ครั้งที่ 3 วันนี้พบกับวง We Are Noop
ผ่านไปผ่านมาแวะได้นะ ริมห้วยสำราญ สะพานขาว ณ ลาดออดหลอด

 
ยินดีด้วยครับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล1วัดเจียงอี กับ

รางวัล ครูคุณธรรมเด่น เข็มเงิน ได้แก่ คุณครูสุดาวรรณ อุทัย

รางวัล หนึ่งแสนครูดี ได้แก่ คุณครูปุณิกา แก้วจันทร์

รางวัลการแข่งขันเปตอง ระดับประเทศ ได้แก่ เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ สายเหนือ

และ เด็กหญิงเฟื่องสกุล ปัญจสุชาติ ได้รับเกียรติบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปะจำปี
2559

 
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติและเป็น
ประธานกรรมการผู้ให้ข้อมูลสนับสนุนกิจกรรมประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 ประจำปีการศึกษา
2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

 
โครงการดนตรีในสวนศรี ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
โครงการดนตรีในสวนศรี ครั้งที่ 2 กับวงดนตรีโซฟาแดง ใน บริเวณตลาดออดหลอด
ที่ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอีกเช่นเดิม ขอขอบพระคุณทุกๆเสียงตอบรับมา ณ ที่นี้

 
ตรวจเยี่ยมโครงการคลองสวยน้ำใส PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายยุทธนา วิริยะกิตติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 ร่วมให้การตอนรับ ท่าน พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมโครงการ
 คลองสวยน้ำใส ลำนำห้วยปูน ตำบลหนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
ดนตรีในสวนศรี 2559 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อเย็นวันที่ 14 มกราคม 2559 ที่ ลานออดหลาด ข้างสะพานขาว
นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล เป็นประธาน เปิดโครงการดนตรีในสวนศรี ปีที่
5
โดยมีวงดนตรี ทรีโพร์แบรนด์ มามอบความสุขทางด้านเสียงเพลง และมีการจับฉลาก
ของรางวัลให้ประชาชนได้ลุ้นกัน อย่าพลาด ทุกเย็นวันพฤหัสบดี
17.00น. เป็นต้นไป
อีก
4 สัปดาห์ ณ เวที ลานออดหลอด 
พัฒนาทำความสะอาด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ประสานขอกำลังจากสำนักงานคุมประพฤติ
50 คน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดเส้นทางบ้านหนองสาดและภายในศูนย์กำจัดขยะ


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 127

ผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์