Main Menu

thai clock

งานต่างๆ


แบบประเมินมาตรฐานฯ ปี2558

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4

 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อวางแผนหลักและออกแบบรายละเอียด
ระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและรบบบำบัดน้ำเสีย(2 มีนาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อวางแผนหลักและออกแบบรายละเอียด
ระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและรับบบำบัดน้ำเสีย


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
(27 เมษายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558) 
พิธีฉลองเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีฉลองเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนทุ่งนาดี ปี
2558
โดยมีชาวชุมชนร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


 
มอบวิวแชร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาฯ ร่วมมอบวิวแชร์ให้ผู้พิการในเขตเทศบาลได้ใช้ในการเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น


 
เยี่ยมเด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   โครงการเยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอด และรับขวัญเด็กแรกเกิด ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ร่วมเยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอด
และรับขวัญเด็กแรกเกิดในเขตเทศบาล ในรอบเดือนพฤษภาคม

 
โครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ปี 2558 ได้ทำการจับฉลากของรางวัล
เพื่อให้ผู้ที่มาชำระภาษีตรงตามกำหนดในระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งรายชื่อผู้โชคดีจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 
โครงการพัฒนาชุมชนเข็มแข็ง เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดโครงการพัฒนาชุมชนเข็มแข็ง เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ประจำปี
2558 ณ ที่ทำการชุมชนศิริทรัพย์ทวีโชค โดยมีประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็น

 
โครงการส่งเสริมจัดการสวัสดิการ ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
และทัศนศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมจัดการสวัสดิการ ประจำปี
2558 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 วันที่
20-21 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ท่านดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ

 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมือวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558 ทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล
 ร่วมกิจกรรมด้วย ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 110

ผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์