Main Menu

thai clock

งานต่างๆ


สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

vdo PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 
สำนักงานสีเขียว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  

 
เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2558ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนด
วัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรฯ(27 มกราคม 2558)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(19 กุมภาพันธ์ 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อวางแผนหลักและออกแบบรายละเอียด
ระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและรบบบำบัดน้ำเสีย(2 มีนาคม 2558)
ขอเชิญสมัครแข่งขันกีฬาบาลเกตบอลเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558

สอบถามรายระเอียด และสมัครได้ที่ สำนักการศึกษา โทร. 045-620211-4ต่อ 165 หรือ https://www.facebook.com/SISAKETBASKETBALL.CLUB

แข่งขัน 1-10 เมษายน 2558 ที่สนามกีฬาโรงเรียนรวมสินวิทยา

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อวางแผนหลักและออกแบบรายละเอียด
ระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและรับบบำบัดน้ำเสีย
กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 10.30น. ทางสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้มีการจัด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่
1
ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อช่วงเย็นวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่วัดบ้านหนองสาด และช่วงเช้าวันที่ 1 เมษายน 2558
ที่ศาลาบ้านซำ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยสำนักการช่าง ออกเวทีประชาคม การับฟัง
ความคิดเห็นประชาชน กลุ่มย่อย โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
โดยมีชาวบ้านมาร่วมเสนอความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

 
โครงการบรรพชาอบรมสามเณร ภาคฤดูร้อน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 เป็นประธานในพิธี "โครงการบรรพชาอบรมสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" ณ วัดคูเมือง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

 
ดูแลถึงบ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับ
นางสมพร สังข์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะเจ้าหน้าที่จาก
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมมอบตะกร้าความรัก ความห่วงใยแก่เด็กแรกเกิดในชุมชน
และให้กำลังใจแม่หลังคลอด พร้อมแนะนำวิธีดูแลลูกน้อยอย่างถูกวิธี

 
แถลงข่าว สงรานต์ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี เป็นประธานการจัดแถลงข่าว
การจัดงานประเพณีสงกรานต์และและบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี
2558 ซึ่งทาง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา พ่อค้าประชาชนในเขตเทศบาล
ร่วมกันจัดขึ้น ในระหว่างวันที่
12 -13 เมษายนนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
และเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึง
เทศบาลฯ 
ยังจัดกิจกรรมสงกรานต์บน
ถนนเข้าเย็นจากหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษถึง
สี่แยกถนนวันลูกเสือ ให้เป็นถนนสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ จึงขอเชิญชวนประชาชน
ทุกท่าน ร่วมทำบุญ และร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 108

ผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์