thai clock

งานต่างๆ


แบบประเมินมาตรฐานฯ ปี2558

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4

 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

สำนักงานสีเขียว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  

 
เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
(27 เมษายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
(25 พฤษภาคม 2558)

ผลการจับฉลากรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี 2558


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
 และพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรฯ


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(24 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(24 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจ(17 กรกฏาคม 2558)


ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน
รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธ์ุและไข่สำหรับใช้ทำพันธ์ุ(30 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล(15 กรกฏาคม 2558) 
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่17 กรกฎาคม 2558 ท่านนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
เปิดโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี
2558 ที่อาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาล
1 วัดเจียงอี


 
อบรมให้ความรู้สร้างเครือค่ายคนพิการในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างเครือค่ายคนพิการในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนเทศบาล
1 วัดเจียงอี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

 
จัดระเบียบผู้ค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในสนามศรีนครลำดวน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   งานเทศกิจเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับชุดเฉพาะกิจออกจัดระเบียบผู้ค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
ในสนามศรีนครลำดวน ภายในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ

 
โครงการอบรมแกนนำและผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้จัดโครงการอบรมแกนนำและผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2558


 
มอบเงินอุดหนุนชมรมส่งเสริมสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ มอบเงินอุดหนุนชมรมส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
ประจำปี
2558 ตามโครงการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

 
เข้าเฝ้ารับประทานโล่เกียรติคุณฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เชิดชูเกียรติ
โดยนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เข้าเฝ้ารับประทานโล่เกี
ยรติคุณฯ
ตามที่กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้คัดเลือกเทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็นองค์กร
ที่ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ สาขาองค์กรที่จักกิจกรมมนันทนาการดีเด่น ประจำปี 2558
วันจันทร์ที่
29 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00น. ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต กทม.

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 114

ผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์