ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ประกาศต่างๆ(เอกสารดาวน์โหลด)
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลฯ
  
วารสารนครลำดวน ปี2559
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
  
พรบ.เทศบาลฯ
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี / 4 ปี
  
รายงานการประชุมสภาฯ 2559
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล
  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
  แผนการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
  อปท.(LPA)ปี 2559

  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลฯ
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
  รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2559

  เอกสารฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  สารวันเทศบาลฯ ปี2560

งานต่างๆโครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวเอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 


 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เรื่อง รายงานการดำเนินการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล 3
  (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) (นางสมพิศ  สังข์สุวรรณ)

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
 โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) 
 (นางสมพิศ  สังข์สุวรรณ)


เรื่อง รายงานผลใช้ฝึกทักษะส่งเสริมคุณธรรม เรื่องเรียนรู้ศาสนาของเรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นปฐมศึกษาปีที่ 2
 โรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)
(นางสาวทิพภาภรณ์ สมจันทร์) 
สอนการทำดอกไม้จันทน์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลได้จัดสอนการทำดอกไม้จันทน์ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน
 
และผู้สนใจเพื่อนำไปทำช่วงเวลาว่าง

 
กิจกรรมปลูกต้นไม้สัญจร ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ยุทธศาสตร์เมืองแห่งต้นไม้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สัญจร ครั้งที่ 1 โดยนายสมพร จึงศิรกุลวิทย์
รองนายกฯ นำคณะทำงานฯ ปลูกต้นไม้บริเวณรอบเกาะห้วยน้ำคำ จำนวน 720 ต้น

 
เปิดโครงการการประกวดกิจกรรมวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี
 เปิดโครงการการประกวดกิจกรรมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) 

 
ต้อนรับเทศบาลเมืองพนัสนิคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี
 ให้การต้อนรับนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม และคณะในการศึกษาดูงาน
  เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าชมศรีสะเกษอควาเรียม
 และหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ ณ เกาะห้วยน้ำคำ

 
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล
 ถวายพระบาทสมเด็พระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  ทั้งนี้ นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
  พนักงาน พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธีในครั้งนี้
 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

 
โครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชนประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธาน
 ในการจับฉลาก โครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชนประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงาน
 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้จัดการธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 , ธนาคารอิสลาม และประชาชนมาร่วมเป็นสักขีพยานในการจับฉลากในครั้งนี้ 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 166

ผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์