Main Menu

thai clock

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน
รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธ์ุและไข่สำหรับใช้ทำพันธ์ุ(30 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล(15 กรกฏาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(25 กันยายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(6 ตุลาคม 2558)


แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


คู่มือประกอบการรับสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัล การบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำหรับรางวัลประเภทโดดเด่น และ ประเภททั่วไปประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการจับสลากรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี 2559


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
(1 มิถุนายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดสดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า)
พื้นที่ 26.09 ตารางวา(10 มิถุนายน 2559)
กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2
อังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559(22 มิถุนายน 2559)


เกณฑ์การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารต่างสายงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(4 กรกฏาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ขอเพิกถอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เลขที่ ศก4889
(บางส่วน) เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(8 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ(15 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(23 สิงหาคม 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า) พื้นที่ 26.09 ตารางวา
(26 สิงหาคม 2559)   

 
สภากาแฟเช้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟเช้า"
 ที่อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้ก้าวเดิน ไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน

 
ประชุมการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลฯจัดประชุมการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานเทศบาล 
เพื่อทำความเข้าใจและสามารถปฎิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนเทศบาล
1 วัดเจียงอี

 
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร
เมืองศรีสะเกษ (กต.ตร.สภ.เมืองศรีสะเกษ)
ณ ห้องประชุม ชั้น
2 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
เยี่ยมมารดาหลังคลอด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
พร้อมคณะออกเยี่ยมมารดาหลังคลอดและร่วมมอบตะกร้าความรักความห่วงใยเด็กแรกเกิดในชุมชน

 
อบรมตามโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรมให้กับผู้เข้ารับ
การอบรมตามโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ในภาคเช้าบรรยายโดย
คุณทองจันทร์ ศรีสุธรรม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส และนักจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดศรึสะเกษณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล
1 (วัดเจียงอี)

 
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 22 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ให้เกียรติเป็นประธานการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่
22
โดยท่านรองสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
สโมสรไลอ้อนส์ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
 และมีตัวแทนนักเรียนจากสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเขต
1 เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 45 ทีม
 จัดโดยสโมสรไลอ้อนส์ ภาค
310 อี ประเทศไทย ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1(วัดจียงอี)

 
โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 59 ท่านสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ
 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว" กิจกรรมลดความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยได้รับเกียรติจากนายพิศิษฐ์ ผลดก ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็นวิทยากรในการอบรม และสมาชิกสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้
และนำไปสู่การปฎิบัติฯ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล
1 (วัดเจียงอี)

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 149

ผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์