thai clock

งานต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลชวนชิมงานนิติการ

สำนักงานสีเขียว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  

 
เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคคลากรสนับสนุนการสอน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดสถานศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักจ้าง
(ประเภทพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ขอใช้สาธารณประโยชน์ทุ่งพันทา(บริเวณร่องน้ำศรีวิชัย) เพื่อจัดทำเป็นที่กักเก็บน้ำ


 
ตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรีฯ รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ
ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว
Green Office ณ ห้องประชุมสภาฯ 

 
ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
โครงการอบรมซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ในสำนักงาน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบข้อมูล แนวทางการแก้ปัญหา การเอาตัวนี้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ได้
และได้มีการซ้อมจำลองเหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่สำนักการคลัง

 
คัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   คณะกรรมการโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี 2557 เข้าตรวจประเมินสำนักทะเบียน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษโดยมีนายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.ศรีสเงี่ยม ณูรักษา
ปลัดเทศบาล นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล  รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน
เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น  

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพีธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูในสังกัดเทศบาลเมือง ณ ร.ร.เทศบาล
1

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 122