thai clock

งานต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลชวนชิมงานนิติการ

เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคคลากรสนับสนุนการสอน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดสถานศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักจ้าง
(ประเภทพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ประชาชน
ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้คนในชาติ ในงาน
มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติซึ่งศูนย์ปรองดองสมาฉันท์เพื่อการปฏิรูป
(ศปป.) กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่
22-27 กรกฎาคม 2557 ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
และได้ให้ทุกจังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีทุกภาคส่วน
นำข้าวสาร อาหารแห้ง
มาทำบุญจำนวนมาก ทั้งนี้ ผู้มาร่วมทำบุญตักบาตร ต่างพร้อมใจตั้งจิตอธิษฐาน
ขอให้ประเทศชาติ สุขสงบ
ทุกฝ่ายมีความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อให้ประเทศไทยมีความสุขโดยเร็ว

 
บาสเกตบอล ไทยแลนด์ ลีก 2014 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาบาสเกตบอล
ไทยแลนด์ ลีก
2014 ณ สนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนสตรีสิริเกษ เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2557

 
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดเปิดการอบรม
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดินขึ้น ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ
 โดยมี ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษร่วมเป็นเกียรติ พร้อมทั้ง
ทหาร ตำรวจ แม่บ้าน อาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
 

 
Green Office PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ รองนายกเทศมนตรี และ นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา
 ปลัดเทศบาล ได้จัดให้มีการประชุม พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัดของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เพื่อรับมอบนโยบาย ที่จะทำให้เทศบาลศร
ีสะเกษ มุ่งสู่ สำนักงานสีเขียวหรือ Green Office 

 
ดูแลถึงบ้าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เด็กแรกเกิด กับโครงการดีๆ
ที่ถือปฏบัติมาอย่างต่อเนื่อง ในการออกดูแลพี่น้องประชาชนถึงบ้าน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 121