thai clock

งานต่างๆ


แบบประเมินมาตรฐานฯ ปี2558

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4

 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

สำนักงานสีเขียว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  

 
เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
(27 เมษายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
(25 พฤษภาคม 2558)

ผลการจับฉลากรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี 2558

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
(เพิ่มเติม) (12 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(15 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
 และพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรฯ


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(24 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(24 มิถุนายน 2558)
 
เข้าเฝ้ารับประทานโล่เกียรติคุณฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เชิดชูเกียรติ
โดยนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เข้าเฝ้ารับประทานโล่เกี
ยรติคุณฯ
ตามที่กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้คัดเลือกเทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็นองค์กร
ที่ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ สาขาองค์กรที่จักกิจกรมมนันทนาการดีเด่น ประจำปี 2558
วันจันทร์ที่
29 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00น. ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต กทม.

 
จัดระเบียบผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้าบนฟุตบาททางเท้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   26 มิ.ย. 58 เวลา09.30น.นายพิพัฒน์ อินทรวงษ์โชติ รองปลัดเทศบาลฯ งานเทศกิจ
และกองสาธารณสุข ได้ประชุม จัดระเบียบผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้าบนฟุตบาททางเท้าตลาดนัด
วันจันทร์
,วันศุกร์ พร้อมเลือกประธานกลุ่มผู้ค้าและกรรมการดูแลความเป็นระเบียบและความสะอาด 
จัดระเบียบฟุตบาททางเท้า ถนนอุบล (ตึกขุนอำไพ-รร.สตรีสิริเกศ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 58 เวลา 15.00น. ทางงานเทศกิจเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งานประชาสัมพันธ์
พร้อม จนท.ทหาร ร่วมจัดระเบียบฟุตบาททางเท้า ถนนอุบล (ตึกขุนอำไพ-รร.สตรีสิริเกศ)

 
ชุมชนผาสุก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 58 ทางกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
 "โครงการชุมชนผาสุก" ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกผักสวนครัว)และเลี้ยงปลา

 
จัดระเบียบฟุตบาททางเท้า ถนนอุบล(ไฟฟ้าเก่า-แยกโรงเตา) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 58 เวลา 15.00น. ทางงานเทศกิจเทศบาลเมืองศรีสะเกษ งานประชาสัมพันธ์
 พร้อม จนท.ทหาร ร่วมจัดระเบียบฟุตบาททางเท้า ถนนอุบล(ไฟฟ้าเก่า-แยกโรงเตา)

 
โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
( 22 มิถุนายน 2558 ) ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เป็นประธานในโครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ประจำปีงบประมาณ
2558 ให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล ชั้น 4

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 113

ผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์