Main Menu

thai clock

งานต่างๆ


โครงการพัฒนาเมืองเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (18 พฤษภาคม 2558)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด และห่าน
รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธ์ุและไข่สำหรับใช้ทำพันธ์ุ(30 มิถุนายน 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล(15 กรกฏาคม 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล(15 กันยายน 2558)

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(25 กันยายน 2558)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(6 ตุลาคม 2558)


แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


คู่มือประกอบการรับสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัล การบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำหรับรางวัลประเภทโดดเด่น และ ประเภททั่วไปประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการจับสลากรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี 2559


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
(1 มิถุนายน 2559)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประมูลเช่าที่ดินใกล้เคียงกับตลาดสดเทศบาล 2(ศูนย์การค้า)
พื้นที่ 26.09 ตารางวา(10 มิถุนายน 2559)
กำหนดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2
อังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559(22 มิถุนายน 2559)

   

 
พัฒนารูปแบบการสร้างเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พัฒนารูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ
2559
 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
ประชุมพิจารณา แนวทางการปรับปรุงพัฒนา สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมสวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
 นายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมพิจารณา
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว กีฬา
และการจัดกิจกรรมสาธารณะ โดยมี พันเอกชลิต บรรจงปรุ ผู้บังคับการกองกำลัง
รักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกษ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีฯ
 พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
ในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ท่านนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
 สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่
13 ประจำปี
การศึกษา
2558 22 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

 
สภากาแฟเช้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   นายเกียรติศักดิ์ ธรรมกุล รองปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน
"สภากาแฟเช้า" จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนมิถุนายน 
ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
โดยสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้รับมอบหมายภารกิจในการเป็นเจ้าภาพ

 
Brianbased Learning PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   สถานศึกษาในสงกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้ง 7 แห่ง จัดอบรมการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (
Brianbased Learning)
 ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

 
การสาธิตเครื่องสีข้าวเล็กในครัวเรือน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ชมการสาธิตเครื่องสีข้าวเล็กในครัวเรือน
I-AIAM (ไอสยาม)โดยวิสากิจชุมชน จาก อำเภอกันทรารมย์

 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงาน ของสถานีตำรวจภูธร เมืองศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงาน ของสถานีตำรวจภูธร
เมืองศรีสะเกษ (กต.ตร.สภ.เมืองศรีสะเกษ) ณ ห้องประชุมรับรอง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 141

ผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์