Main Menu

thai clock

งานต่างๆ


สถานที่ท่องเที่ยวงานนิติการ

vdo PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 
สำนักงานสีเขียว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  

 
เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง กำหนดระยะเวลายื่นแบบชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2558ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนด
วัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรฯ(27 มกราคม 2558)ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจำปี และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ
(10 กุมภาพันธ์ 2558)ตารางการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 8
รุ่นประชาชน / รุ่นมวลชน

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(19 กุมภาพันธ์ 2558)


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อวางแผนหลักและออกแบบรายละเอียด
ระบบระบายน้ำระบบรวบรวมและรบบบำบัดน้ำเสีย(2 มีนาคม 2558) 
ตรวจประเมิน และคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ท่าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมคณะ
ผู้บริหารเทศบาลฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะตรวจประเมิน และคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ประจำปี
2557 โดยมีการออกตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชุมชนหนองตะมะด้วย

 
พิธีสวดก้งจูเทียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน ได้จัดงานพะเก่งเดินภาวนาธูปสะเดาะเคราะห์
ในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 และได้จัดพิธีสวดก้งจูเทียน เป็นพิธีสวดบูชาเทพธรรมบาล
โพธิสัตว์ 24 พระองค์(ประกอบพิธีโดยพระสงฆ์จีน)

 
เด็กแรกเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมและดูแลสมาชิกใหม่ในเขตเทศบาลฯ "เด็กแรกเกิด"
ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  

 
ปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร หน.ส่วนราชการ
 และพนักงาน ร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล
7 คน ในกีฬาชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่ 8
ณ. สนามโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี โดยมีท่านนายกเป็นประธานปิดพร้อมมอบรางวัล
 และท่านปลัดเทศบาลกล่าวรายงาน นะคะบรรยากาศก่อนการแข่งขันฟุตบอล
7 คน
 กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ที่สนาม รร.เทศบาล
1 วัดเจียงอี

 
โครงการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ท่านนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้การต้อนรับนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์
 ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มา ตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปโครงการ
บริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม ณ ห้องรับรองเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 105

ผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์