thai clock

งานต่างๆ


สถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลชวนชิมงานนิติการ

vdo PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   


 
สำนักงานสีเขียว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

  
  

 
เอกสารดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   รายละเอียดการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2557ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ) สังกัดสถานศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการสรรหาและเลือกสรร


ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน
(ประเภทพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างภารกิจ)และผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประเภทพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ) สังกัดสำนักการศึกษา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ


การแข่งขันกีฬาฟุตบอลพระนางศรีคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 29


 
โครงการลดการดื่มแอลกอฮอล์ในเขตเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลฯได้จัดโครงการลดการดื่มแอลกอฮอล์ในเขตเทศบาลขึ้น ในช่วงเช้า วันที่ 24 ตุลาคม 2557
ออกเดินรณรงค์จากหน้าสถานีรถไฟ ไปที่ บขส. เพื่อเพื่อการดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
โดยจะมีการตั้งด่าน
ตรวจแอลกอฮอล์ รู้ผลในเวลา 5 วินาที สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
โดยความร่วมมือของ สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรงดเหล้า
สภาเด็กและเยาวขนจังหวัดศรีสะเกษ สสส. ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขับเคลื่อน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เทศบาลฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต่ำฯ  
โครงการสำนักงานสีเขียว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลฯได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน
โครงการสำนักงานสีเขียว หรือ
Green Office เพื่อประเมินในรอบที่ 2

 
ประชุมสภา 15 ตุลาคม 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้มีการจัดประชุมสภา
 สมัยวิสามัญ สมัยที่
2 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

 
จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   ด้วยสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 99

ผู้เข้าชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์